Paweł Bańczyk: Więcej pytań do TSUE po części z braku wiary w Trybunał Konstytucyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Znaczący przyrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczy po części zagadnień, które mogłyby stanowić przedmiot badania przez Trybunał Konstytucyjny, do którego z kolei wpływa coraz mniej pytań. To w niektórych sprawach droga zastępcza, wynikająca z braku wiary w możliwość dokonania rzetelnej kontroli konstytucyjności przepisów przez ten ostatni organ.

14.07.2022

NSA: Nadpłata u podatnika nie zwalnia notariusza z obowiązku pobrania PCC

Prawnicy Doradca podatkowy

Notariusz jako płatnik nie może zignorować obowiązku obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji stwierdzenia nadpłaty u podatnika. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Potwierdza to wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

13.07.2022

Rzecznicy dyscyplinarni teraz kierują stołecznym sądem apelacyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku dni krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jego zastępca na stanowisku rzecznika wiceprezesem tego sądu. Drugi z zastępców rzecznika, Michał Lasota, został niedawno prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszyscy trzej w ostatnich latach bardzo szybko awansowali w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

13.07.2022

W adwokaturze przyspieszenie z "reklamą", propozycje możliwe już we wrześniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Radcy prawni swoje zmiany dotyczące informowania o wykonywanym zawodzie przyjęli 8 lipca, teraz czas na Adwokaturę. Jak dowiedziało się Prawo.pl, na ukończeniu są badania ilościowo-jakościowe w zakresie reklamy, a ich wyniki mają być podstawową opracowania konkretnych rozwiązań. Te adwokaci planują przygotować już na wrzesień i liczą, że uda się je wprowadzić jeszcze w tym roku.

13.07.2022

Parlament w Kijowie za przywilejami dla Polaków wyjeżdżających na Ukrainę

Prawnicy Pomoc społeczna Doradca podatkowy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Polacy podejmujący pracę czy naukę na Ukrainie nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury. Zyskają też prawo do bezpłatnej nauki i świadczeń socjalnych. Takie przywileje gwarantuje naszym obywatelom specjalna ustawa, uchwalona 28 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy.

12.07.2022

Radcy po "pierwszym" kroku w sprawie firm odszkodowawczych, adwokaci szykują się na wrzesień

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorządy radcowski i adwokacki chcą ograniczyć współpracę radców i adwokatów z podmiotami, które - jak wskazują - są nieuprawnione do świadczenie pomocy prawnej, czyli np. formami odszkodowawczymi. Problem w tym, że dla wielu młodych prawników są one szansą na "zaczepienie" się na trudnym rynku. Zmiany w radcowskich zasadach etyki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., adwokaci chcą je zapoczątkować już we wrześniu.

12.07.2022

Organy samorządu radcowskiego "odchudzone", w tle dyskusja o reprezentacji izb

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiana uchwały samorządu radcowskiego dotyczącej ordynacji wyborczej wzbudziła sporą dyskusję. Ostatecznie została przyjęta przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, ale część delegatów podnosiła, że zmniejszenie liczby członków m.in. w Wyższej Komisji Rewizyjnej dobrym rozwiązaniem nie jest, bo izby, skoro tworzą budżet, powinny mieć wpływ na wydatki.

11.07.2022

Radcy prawni ze zmienionym Kodeksem Etyki - po długiej debacie przyjęta uchwała

Prawnicy

230 delegatów opowiedziało się "za", ośmiu było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu - uchwała o zmianie radcowskich zasad etyki została przyjęta. Najważniejsze zmiany to m.in. wskazanie, że radca prawny decydując się na współpracę np. z kancelariami odszkodowawczymi musi brać pod uwagę, czy to np. nie ogranicza jego niezależność i dbać o interes klienta. Uregulowano kwestie informowania o wykonywaniu zawodu.

08.07.2022

Prof. Garlicki: Polski rząd idzie na czołowe zderzenie z trybunałem w Strasburgu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odmowa wypłaty przez polski rząd odszkodowań przyznanych sędziom przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za naruszenie prawa do sądu, to pierwsze tak frontalne zderzenie Polski z Europejską Konwencją Praw Człowieka – mówi prof. Lech Garlicki, były sędzia ETPC. I dodaje, że może to prowadzić do faktycznego wyłączenia naszego państwa z tego systemu ochrony praw obywatelskich.

08.07.2022

Zjazd radców prawnych: Niezależny samorząd gwarantem ochrony demokratycznego państwa prawnego

Prawnicy

Silny i niezależny samorząd radców prawnych pozostaje istotną gwarancją ochrony demokratycznego państwa prawnego, prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Wykonywanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego wymaga istnienia niezależnego samorządu - brzmi stanowisko przyjęte przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

07.07.2022

Rząd nie wypłaci sędziom zadośćuczynień nakazanych przez ETPC

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd nie zamierza wykonać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce i nie wypłaci zadośćuczynienia zasądzonego skarżącym. To pierwsza tak jednoznaczna odmowa wykonania przez Polskę orzeczenia strasburskiego Trybunału. Jako podstawę podano wyrok TK, który stwierdził, że przepis Konwencji, na który powołuje się ETPC, jest niezgodny z polską konstytucją.

07.07.2022

Obchody 40-lecia radców w cieniu kryzysu praworządności i "choroby" K6/22

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niezależny samorząd to niezależni prawnicy, którzy gwarantują swoim klientom bezpieczeństwo i prawo do sądu - to jedno z twierdzeń, które najczęściej wybrzmiewało podczas uroczystej gali z okazji 40-lecia uchwalenia Ustawy o radcach prawnych, wraz z nawiązaniem do wniosku skierowanego do TK, a dotyczącego konstytucyjności przepisów o samorządach radców i adwokatów.

07.07.2022

SN: Komornik nie uniknie kary, bo popełnił przestępstwo nadużycia władzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedawnienie przestępstwa nadużycia władzy przez komornika stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym następuje po 10 latach od tego wyroku, a nie po pięciu latach. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej zgodził się z argumentami kasacji wniesionymi przez Prokuratora Generalnego i uchylił orzeczenie sądu drugiej instancji.

07.07.2022

Radcy prawni obchodzą swoje 40-lecie

Prawnicy

Budowanie silnego samorządu to nie sprint a sztafeta i my tę sztafetę prowadzimy od lat, z naprawdę dobrym rezultatem - mówił Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, podczas obchodów 40-lecia samorządu radcowskiego. W ten sposób rozpoczął się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas którego dyskutowane będą propozycje zmian w radcowskim Kodeksie Etyki, regulaminie wykonywania zawodu i zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

06.07.2022

Izba Dyscyplinarna: Sędzia nie pójdzie na obserwację psychiatryczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nic nie usprawiedliwia naruszenia powinności wysłuchania obwinionego sędziego przed zastosowaniem obserwacji psychiatrycznej, czyli faktycznym pozbawieniem wolności. Obowiązku zawiadomienia o posiedzeniu nie wyklucza złożone przez obwinionego pisemnej zgody na przeprowadzenie obserwacji w zakładzie leczniczym - stwierdziła izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i uchyliła orzeczenie.

06.07.2022

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej radcy - samorząd chce o tym wiedzieć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorząd radcowski proponuje zmiany w przepisach Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczących tajemnicy zawodowej. Chodzi m.in. o dopisanie, że radca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować radę okręgową o próbach zwolnienia go z obowiązku jej dochowania. Miałby też być zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec sądów i innych organów przebiegu negocjacji oraz czynności w ramach polubownego załatwienia sprawy, w których brał udział.

06.07.2022

Chróścik: Osłabienie samorządności zawodowej radców uderzy w praworządność

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawód radcy prawnego to przede wszystkim służba dobru osób, których praw i wolności radca chroni. To również pełnienie ważnej misji publicznej - zawód publicznego zaufania - społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Zorganizowanie zawodu na zasadach samorządu to zaś gwarancja praworządności, a także sprawowanie pieczy nad jego należytym wykonywaniem - mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

06.07.2022

Rising Stars 2022 – rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu

Prawnicy

Rozpoczęła się XI edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2022 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

05.07.2022

Sędzia Kozielewicz: Po 15 lipca Sąd Najwyższy musi uporządkować sprawy dyscyplinarne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wejściu 15 lipca w życie ustawy o Sądzie Najwyższym mogą zacząć się nowe problemy. Wszystko zależy od postawy Pierwszej Prezes. Najpierw niezwłocznie trzeba załatwić sprawy zawieszonych sędziów, którym obcięto wynagrodzenia. I nie powinno być sporów o składy - uważa sędzia Wiesław Kozielewicz z Izby Karnej SN. Wskazuje też na ryzyka związane z losowaniem sędziów do przeprowadzenia testu niezawisłości.

05.07.2022

Reklama prawników - radcy prawni krok przed adwokatami

Prawnicy

Samorządy radcowski i adwokacki od pewnego czasu intensywnie pracują nad zmianami w swoich zasadach etyki. Cel to m.in. dostosowanie ich do sytuacji na rynku. Palmę pierwszeństwa w tym zakresie zdają się jednak przejmować - póki co - radcy prawni. To oni w najbliższym tygodniu mogą zmienić zasady informowania o swoim zawodzie. I usankcjonować promowanie się w internecie.

05.07.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski