Adwokackie punkty szkoleniowe trafią do lamusa

Prawnicy

Adwokatura robi pierwszy krok w likwidacji punktów szkoleniowych. Adwokat nie będzie musiał ich co roku zbierać, ale nadal będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego. To, czy go wypełni, będzie weryfikowane podczas planowych wizytacji kancelarii adwokackich. Projekt uchwały przyjęło prezydium NRA. Jest szansa, że zmiany wejdą w życie już na początku września.

04.08.2023

Czy podpisanie listu do OBWE jest naruszeniem zasad etyki sędziowskiej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej miała być sądzona sędzia z Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Sędzia ta podpisała list wysłany do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w którym wyraziła niepokój w związku z planowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami korespondencyjnymi na prezydenta RP. Naruszało to, zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, godność urzędu i niezawisłość sędziowską.

02.08.2023

Prawnicy po raz kolejny "grają" na Pol'and'Rock Festival

Prawnicy

Radcowie prawni, adwokaci, ale też m.in. sędziowie wezmą po raz kolejny udział w „Najpiękniejszym Festiwalu Świata”, czyli Pol’and’Rock Festival. Przez cztery dni będą edukować w strefie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych. Będzie coś dla dzieci - m.in. proces disneyowskiej bohaterki Cruelli de Mon, i dla dorosłych. Poruszone zostaną takie tematy jak odszkodowania za odwołane loty i nieudane wakacje, upadłość konsumencka czy choćby obowiązki policji i prawa zatrzymanych.

02.08.2023

Biały wywiad dostępny także dla prawników

Prawnicy Nowe technologie

Znajomość narzędzi OSINT i pozyskiwanie informacji z legalnych źródeł mogą się przydać każdemu prawnikowi. Pomogą m.in. w zbieraniu dowodów i argumentów na potrzeby negocjacji, sporów, compliance, due diligence oraz background checks. Ułatwią także weryfikację pracownika lub kontrahenta, przyspieszą windykację oraz usprawnią przesłuchanie w sądzie.

28.07.2023

Barometr Prawa 2023: Ustawodawca bije kolejne rekordy w produkcji prawa

Prawnicy

Niemal 20 tys. stron maszynopisu aktów prawnych w ciągu zaledwie sześciu miesięcy - tyle nowego prawa powstało w pierwszym półroczu 2023 r. To wzrost o prawie 35 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Jeśli ta dynamika się utrzyma, do końca roku zostanie pobity kolejny rekord z 2016 r. Alarmująca jest zwłaszcza rosnąca liczba przyjmowanych rozporządzeń, których nie trzeba konsultować.

27.07.2023

SN: Pracownik ministerstwa nie został sędzią, bo zabrakło mu stażu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma obowiązek uzasadnienia swojego stanowiska, dlaczego poparła kandydata, któremu brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego stażu. A tego nie uczyniła. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła w związku z tym uchylić uchwałę KRS w sprawie powołania kandydata na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

26.07.2023

Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w 8 godzin? To już możliwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyznaczanie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych bywa długotrwałe. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się z koniecznością wysyłania kolejnych pism z sądu do dziekana konkretnej izby, rady okręgowej, potem do pełnomocnika i zwrotki do sądu. Wrocławscy radcy, by zmniejszyć biurokrację, stworzyli system, który skraca procedurę z dwóch tygodni do kilku godzin. Zyskał on już wielu zwolenników w sądach.

26.07.2023

WSA: Pominięcie w losowaniu radcy prawnego do nieodpłatnej pomocy

Prawnicy RODO

Istotą nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest zapewnienie radcy prawnemu swobody wykonywania zawodu. Chodzi o profesjonalną i niezakłóconą usługę podmiotom wskazanym w ustawie. RODO nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia do OIRP w Wałbrzychu o udostępnienie danych osobowych skarżącej radcy prawnej, którą pominięto w losowaniu w izbie wrocławskiej. Potwierdza to WSA we Wrocławiu.

24.07.2023

Postępowania lustracyjne – do wznowienia

Prawo karne Prawnicy

Co najmniej kilkadziesiąt prawomocnie zakończonych postępowań lustracyjnych, prowadzonych w obszarze apelacji lubelskiej Instytutu Pamięci Narodowej, powinno zostać wznowionych z braku podpisu wszystkich członków składu orzekającego - wynika z korespondencji wpływającej do zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka ( na zdjęciu).

23.07.2023

PG: Trybunał powinien umorzyć sprawę dotyczącą pełnego składu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W sytuacji odmowy orzekania przez część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bezpośrednim powodem niemożności skompletowania pełnego składu nie jest kwestionowana regulacja, lecz postawa konkretnych sędziów, dlatego wniosek premiera należy oddalić, a postępowanie umorzyć – uważa Prokurator Generalny, reprezentowany przez Roberta Hernanda.

22.07.2023

Czas na e-apelację - NRA postuluje poprawki do zmian dotyczących e-doręczeń

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości e-Doręczenia

Doręczenia przez sąd pism procesowych poprzez portal informacyjny stało się już postpandemiczną rzeczywistością. Nowela procedury cywilnej i karnej, którą ma zająć się Senat, sankcjonuje to rozwiązanie na stałe. Adwokatura chce jednak, by była również możliwość e-komunikacji w drugą stronę. Na początek chodzi o składanie drogą elektroniczną apelacji, zażaleń, skarg i sprzeciwów.

21.07.2023

Themis: Obrona skazanych przez ministra Ziobro prowokuje hejterów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości, rozwijając czerwony dywan przed osobą prawomocnie skazaną za poważne przestępstwo, podważa autorytet zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i swój własny – uważają sędziowie ze Stowarzyszenia Themis. – To sprawa „odgrzana” w celach politycznych, na potrzeby kampanii przedwyborczej – twierdzą sędziowie. Szkodliwa dla sędziego orzekającego, ale też i dla prokuratury – dodają.

20.07.2023

TK odracza rozprawę w sprawie pełnego składu, czeka na opinię Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny odroczył do 7 września rozpoznanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącego braku możliwości rozpoznania sprawy przez Trybunał w pełnym składzie, przy udziale 11 sędziów, w sytuacji odmowy orzekania przez mniejszość konstytucyjnego składu Trybunału. Przewodniczący wyznaczył Sejmowi 21 dni na sporządzenie pisemnego stanowiska.

19.07.2023

Rising Stars - Prawnicy Liderzy jutra wybierani już po raz dwunasty

Prawnicy

Ruszyła XII edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2023 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się nie tylko wiedzą, ale też pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa, a także kreatywnością i wykorzystywaniem nowych technologii w pracy. Kandydatów można zgłaszać do 12 września, warunek konieczny - nie mogę mieć więcej niż 35 lat.

17.07.2023

TSUE: Polskie sądy muszą ignorować orzeczenia nielegalnej Izby SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sądy krajowe są zobowiązane odstąpić od stosowania aktu zawieszającego sędziego w czynnościach służbowych, wydanego z naruszeniem prawa Unii. To kolejny wyrok przyznający rację sędziom, którym prokurator postawił zarzut nadużycia władzy, a rzecznik dyscyplinarny sędziów - naruszenie zasad etyki w związku z orzekaniem zgodnie z prawm Unii.

14.07.2023

Wydziedziczenie w jednej ustawie z obroną ojczyzny i awansem referendarzy

Prawo cywilne Prawnicy

Powszechnie nieakceptowane są zdarzenia, gdy nie udziela się pomocy w chorobie lub notorycznie nie płaci alimentów. Nie może też przejąć majątku spadkobiorca, który swoim karygodnym, często nacechowanym złą wolą, zachowaniem, uniemożliwia za życia spadkodawcy zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Takie osoby będą wyłączone z dziedziczenia. Ministerstwo Sprawiedliwości i senatorowie są co do tego zgodni. Ale wątpliwości wywołują tzw. „wrzutki” niezwiązane z kodeksem cywilnym.

14.07.2023

Dziecko musi mieć fachowego prawnika

Prawo cywilne Prawnicy

W późnych godzinach wieczornych w środę 12 lipca posłowie dyskutowali nad zmianami w kodeksie rodzinnym, w kpc i w kpk i innych ustawach dotyczącymi ochrony dzieci przed przemocą. Dzieci muszą być fachowo reprezentowane, gdy dzieje im się krzywda. Celem zmian jest podniesienie standardu pracy osób, których zadaniem jest ochrona dzieci przed doznaniem przez nich przemocy ze strony najbliższych oraz osób trzecich.

13.07.2023

NSA: Zatrudnienie przy obsłudze doradców podatkowych daje prawo przystąpienia do egzaminu radcowskiego

Prawnicy Doradca podatkowy

Sześcioletni okres pracy dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych upoważnia kandydata do przystąpienia do egzaminu radcowskiego – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Izba doradców należy do urzędów organów władzy publicznej jako organ samorządu zawodowego, sprawujący pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego w granicach interesu publicznego – dodał.

12.07.2023

Prawo łaski to nie abolicja indywidualna

Prawo karne Prawnicy

Jest rzeczą powszechnie znaną, że dwóch oskarżonych kieruje Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a więc resortem siłowym. Czy oczekiwanie, byśmy my, obywatele, wiedzieli, czy osoby te popełniły przestępstwo, jest oczekiwaniem naiwnym? Zdaniem Sądu Najwyższego – nie. Prezydenckie prawo łaski nie może więc zastępować wymiaru sprawiedliwości, a prezydent nie miał prawa uwalniać wymiaru sprawiedliwości od tej sprawy – pisze Piotr Zemła, adwokat.

12.07.2023