Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że po raz pierwszy kwota bazowa (w wysokości 5150 zł) została określona na rok 2016, w latach 2017 i 2018 wynosiła ona 5217 zł, w latach 2019–2023 było to 5500 zł, a w roku 2024 kwota wynosi 5863 zł (wzrost o 6,6 proc., czyli prognozowaną na 2024 r. średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych) – na przestrzeni 9 lat wysokość kwoty bazowej wzrosła zatem łącznie o 13,84 proc.

- Powyższe spowodowało realny spadek wartości przyznawanej dotacji na przestrzeni lat, w szczególności postępująca inflacja sprawiła, że wynagrodzenie wykonawców finansowane z dotacji ma realnie mniejszą wartość nabywczą. Przykładowo od roku 2016 do 2024 minimalne wynagrodzenie wzrosło z 1 850 zł do 4 300 zł, czyli o 132,43 proc. Wzrost wynagrodzenia minimalnego, co do zasady, dla pracowników najmniej wykwalifikowanych pomiędzy wymienionymi latami to 2 450 zł. - cytamy w uzasadnieniu MS.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

 

Szykują się zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

To nie wszystko. Do wykazu legislacyjnego prac rządu trafił projekt zmian ustawy dotyczącej  nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zakłada on, że nieodpłatna pomoc prawa będzie świadczona w formie zdalnej, np. przez telefon i bez konieczności składania oświadczenia o niemożności poniesienia jej kosztów.

Czytaj też w LEX: Organizacja pomocy prawnej >

Do poprawy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podchodzono już wielokrotnie. Poprzednie kierownictwo MS również chciało zniesienia obowiązku składania przez beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów takiej pomocy świadczonej odpłatnie. Tłumaczono to tym, że funkcjonujące obecnie rozwiązanie, nie stanowi efektywnego narzędzia weryfikującego, a co więcej - może też zniechęcać do korzystania z takiej opcji, bo część osób wstydzi się swojej trudnej sytuacji finansowej. Był nawet projekt, połączony z projektem dotyczącym Krajowego Rejestru Mediatorów, który utknął tuż przed Sejmem. Obecne MS wraca do prac nad zmianami w systemie, projekt ma być gotowy w IV kwartale br.

Czytaj: Dla każdego i zdalnie - szykują się zmiany w darmowej pomocy prawnej >>