Delegacja sędziego także na czas pełnienia funkcji lub stanowiska

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w ubiegłym roku wskazał, że delegowanie sędziego do innego sądu z użyciem formuły "na czas pełnienia funkcji" powoduje nieważność postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości wyciągnęło więc wniosek i wprowadziło taką formułę, rozszerzoną "o pełnienie stanowiska" do przepisów. Część sędziów uważa jednak, że problem jest nadal - m.in. z niezawisłością sędziowską.

14.04.2023

Dr Gabriel-Węglowski: Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokuratura niezależna od bieżącej polityki, a prokuratorzy autonomiczni w ramach prowadzonych postępowań i koncentrujący się tylko na śledztwach dotyczących najgroźniejszych przestępstw – mówi prokurator, dr Michał Gabriel-Węglowski, prezentując swój projekt reformy prokuratury. I wyraża nadzieję, że politycy zechcą o tym rozmawiać ponadpartyjnie, widząc w tym interes państwa.

13.04.2023

Jeśli PiS przegra wybory, zostawi sobie władzę w prokuraturze

Prawnicy Prokuratura

Na parę miesięcy przed wyborami ekipa rządząca zmienia prawo tak, że nawet gdy straci władzę w państwie, to będzie jeszcze przez dłuższy czas utrzymywać kontrolę nad prokuraturą. Nowa władza oczywiście powoła swojego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale szef Prokuratury Krajowej będzie mógł ignorować jego decyzje. Czy to nie pachnie zawoluowanym zamachem stanu?

12.04.2023

Sąd może w nieskończoność odkładać postanowienie o zwolnieniu od kosztów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W utrwalonym już orzecznictwie Sądu Najwyższego przesądzono, że czynności podejmowane po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, nie mogą być objęte zakresem skargi na przewlekłość postępowania. Są to takie kwestie jak zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego czy doręczenie odpisów wyroków lub badanie statusu sędziego.

12.04.2023

"Nowa" nowela o notariacie do pierwszego czytania w Sejmie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wolno ale posuwają się sejmowe prace nad tym razem poselskim projektem zmian w Prawie o notariacie, które umożliwią notariuszom dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych i wydawanie nakazów zapłaty. Nowa wersja jest trochę poprawiona. Przykładowo notariusza będzie można zawiesić za umyślne przestępstwo zagrożone karą powyżej 10 lat pozbawienia wolności, a do prawa do wpisów do ksiąg wieczystych wystarczą dwa, a nie jak w poprzedniej wersji - trzy lata zatrudnienia.

10.04.2023

Tomaszu czy panie mecenasie - komunikacja prawnika z klientem to wyzwanie

Prawnicy

Prawnicy coraz częściej przekonują się do tego, że komunikacja z klientem jest kluczowa w budowaniu długotrwałych i opartych na zaufaniu relacji. Widać to m.in. w kolejnych badaniach przeprowadzanych na rynku prawnym. Czy jednak warto przechodzić z klientem np. "na ty"? Są tego zwolennicy i przeciwnicy. Ci ostatni podkreślają, że pracę trzeba zawsze oddzielać od życia towarzyskiego.

08.04.2023

Sędziowie zwiększają świadkom stawki za utracone zarobki i mają do tego prawo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastosowanie wykładni prokonstytucyjnej przez sędziego nie jest błędem, ani tym bardziej nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i uniewinniła sędziego, który przyznał świadkowi zwrot pieniędzy za utracone zarobki wyższy niż w ustawie. SN stwierdził, że od wskazywania błędów w wykładni przepisów przez sędziego jest instytucja wytyku, temu służy też kontrola instancyjna.

07.04.2023

List do Przyłębskiej: Pięciu sędziów TK gotowych do orzekania

Prawnicy

W czwartek do Trybunału Konstytcyjnego wpłynęło pismo pięciu sędziów tego trybunału, w którym informują oni o gotowości podjęcia prac nad wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie w swoim piśmie stwierdzają jednak, że wszelkie działania Przyłębskiej, które są przypisane prezesowi TK, są nieskuteczne i łamią obowiązujące prawo.

06.04.2023

SN: Płatna protekcja skutkuje usunięciem radcy prawnego z zawodu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cztery lata zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego to kara zbyt łagodna dla osoby, która przyjęła łapówkę w zamian za załatwienie korzystnego orzeczenia – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej i opowiedziała się za usunięciem z zawodu. Uznała, że trudno dopuścić możliwość dalszego wykonywania zawodu związanego ‎z podejmowaniem czynności przed organami, przeciwko którym radca wystąpił.

06.04.2023

Sędzia Gąciarek przywrócony do pracy, ale odsunięty od orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odwieszony w czynnościach służbowych po 420 dniach sędzia Piotr Gąciarek został ponownie ukarany przez kolegium Sądu Okręgowego. Mimo, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN kategorycznie stwierdziła, że sędzia wraca do pracy po bezprawnej uchwale Izby Dyscyplinarnej, która sądem nie była. A sędzia Gąciarek postąpił odpowiedzialnie – w myśl standardów europejskich.

05.04.2023

Zmiany dla kuratorów sądowych wchodzą w życie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych. Z jednej strony wprowadza ona rozwiązania, o które kuratorzy walczyli - jak uregulowanie ryczałtu na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów. Z drugiej jednak strony osłabia rolę samego kuratorskiego samorządu. Wątpliwości z nią związane były na tyle duże, że Krajowa Rada Kuratorów apelował by prezydent jej nie podpisywał.

05.04.2023

NSA: Test niezawisłości sędziego poza postępowaniem o wyłączenie

Prawnicy Doradca podatkowy

Zakres przedmiotowy art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności. Wyłączenie sędziego i test niezawisłości to dwie różne procedury. Potwierdza to poniedziałkowa uchwała siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.04.2023

Obrońcy chcą wyłączać sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne do uchwały SN, ale bez skutku

Prawnicy

Wnioski o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego z powodu złożenia przez nich zdań odrębnych do uchwały składu trzech połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r. są konsekwentnie oddalane. Uchwała ta wiąże zarówno osoby, które ją poparły, jak i te, które złożyły od niej zdanie odrębne. Nie stanowi braku bezstronności także orzekanie razem z tzw. neo-sędziami – taki jest sens ostatnich orzeczeń.

04.04.2023

NSA: Wiceminister może zostać sędzią, nie badamy okoliczności powołania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowaniu po powołaniu według Prawa o ustroju sądów administracyjnych – taką uchwałę podjęło siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.04.2023

Opinia biegłego z rażącym błędem - na wynagrodzenie nie ma co liczyć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Opinie biegłych nie zawsze spełniają standardy, ale opublikowany właśnie pakiet nowelizujący m.in. procedurę cywilną wprowadza zmiany, które mają to ukrócić. Zgodnie z nimi za opinię zawierająca rażące błędy, albo nie odpowiadającą treści zlecenia, nie będzie przysługiwało ani wynagrodzenie ani zwrot wydatków. Jak podkreślają prawnicy, sam kierunek jest dobry, ale może być problem z zastosowaniem.

04.04.2023

Konwersja w nowelizacji KPC – zamiana postępowania sądowego na arbitrażowe

Prawo cywilne Prawnicy

Najdalej idącym uproszczeniem ostatniej noweli kodeksu postępowania cywilnego jest rezygnacja z zasad postępowania cywilnego i rozstrzygania sporu przez sąd powszechny oraz zamiana tych środków na odpowiednio regulaminy poszczególnych stałych sądów arbitrażowych. Pisze o tym Tobiasz Szychowski adwokat, partner w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek, arbiter Warszawskiego Sądu Arbitrażowego.

03.04.2023

Politechnika Bydgoska będzie kształcić prawników, ekonomistów i weterynarzy

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z początkiem roku akademickiego uruchomi nowe kierunki studiów: prawo, ekonomię i weterynarię. W związku z tym, jak poinformował w sobotę rzecznik prasowy uczelni, prorektor ds. rozwoju, dr hab. inż. Szymon Ł. Różański, prof. PBŚ, z początkiem nowego roku akademickiego m.in. wydział zarządzania przekształci się w Wydział Prawa i Zarządzania.

01.04.2023

Już 3 kwietnia rusza akcja #BajeczniAdwokaci

Prawnicy Szkoła i uczeń

Kim jest adwokat i na czym polega jego praca? – odpowiedzi na te pytania przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkół podstawowych znajdą w bajce „Leśne sprawy Misia Adwokata”. Książka została wydana przez Naczelną Radę Adwokacką, a bajkę w 1523 placówkach edukacyjnych w całym kraju czytać będą adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy odpowiedzą też na dodatkowe pytania dzieci.

01.04.2023

Skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego gorszej jakości i niezgodne z celem tej instytucji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prokurator Generalny wnosi do Sądu Najwyższego więcej skarg nadzwyczajnych, ale zdaniem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, lepszej jakości są skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich. Ważne zarzuty wobec Prokuratora Generalnego to także kierowanie skarg nadzwyczajnych po przegranych kasacjach oraz skargi przeciwko obywatelom, co nie było celem tej instytucji.

01.04.2023

KRS przedstawia kolejnych sędziów do nominacji i opiniuje projekty

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła przedstawić Prezydentowi RP 16 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach rejonowych, 8 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jeden wniosek o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. Ponadto Rada postanowiła odroczyć rozstrzygnięcie kilku konkursów i zaprosić kandydatów na wysłuchania.

31.03.2023