Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim jest wymieniana w tym kontekście "Mała Emi". Sąd tak zdecydował, dlatego że sędzia krakowskiego Sądu Okręgowego Waldemar Żurek, który był jedną z ofiar tych działań, zaskarżył decyzję prokuratury.

20.03.2023

RPO też za uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych

Prawo cywilne Prawnicy

Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. - Uporządkowanie rynku pomocy prawnej w Polsce leży w interesie obywateli - podkreśla prof. Marcin Wiącek.

20.03.2023

TK: Sprawa uprawnień TSUE do nakładania kar po raz kolejny odłożona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie odbędzie się wyznaczona na wtorek 21 marca br. rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To już kolejne odroczenie terminu w tej sprawie, tym razem na 27 kwietnia br. Nie poinformowano o przyczynach tej decyzji.

20.03.2023

Szef adwokatury apeluje do sędziów, by nie różnicowali stawek pełnomocników

Prawnicy

Różnicowanie stawek adwokackich w zależności od tego, w jakim trybie został ustanowiony obrońca czy pełnomocnik, narusza konstytucyjne gwarancje ochrony praw majątkowych adwokatów. Konieczności wyeliminowania tych niekonstytucyjnych rozwiązań wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego - pisze do sędziów Przemysław Rosati, prezes NRA.

17.03.2023

W eKRS wciąż brakuje kluczowych dokumentów i funkcjonalności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Od czasu, gdy w systemie eKRS odnotowywano częste awarie, które uniemożliwiały korzystanie z bazy, jego funkcjonowanie technicznie się poprawiło. Jednak zdaniem prawników i referendarzy, nadal są kwestie, które wymagają poprawy i wprowadzenia nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o automatyczne wznawianie prowadzenia działalności gospodarczej czy dokumenty widoczne w systemie.

17.03.2023

NSA poczeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z prezydentem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prezydenta RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym i prezydentem. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy Konstytucja pozwala na kontrolowanie przez NSA powołań sędziów. Zdaniem prezydenta, Konstytucja na taką kontrolę nie pozwala. NSA zawiesił kolejną taką sprawę w oczekiwaniu na wyrok TK.

16.03.2023

Sędzia awansowała i od razu skazała aktywistkę proaborcyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Agnieszka Wioletta Brygidyr-Dorosz awansowała jako delegowana do Sądu Apelacyjnego 14 marca br. W tym dniu także wydała wyrok w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Uznała winę oskarżonej za pomocnictwo w dokonaniu aborcji, poprzez dostarczenie pocztą pastylek wczesnoporonnych. Sędzia przez wiele lat robiła karierę w prokuraturze, a od trzech lat szybko awansuje w sądach.

16.03.2023

Kolejni ławnicy SN zaprzysiężeni, ale z orzekaniem zaczekają na resztę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 16 marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od kolejnych siedmiu osób – ławników SN nowej kadencji. Pozostało jeszcze 16 osób do zaprzysiężenia. Jaki jest dobór i kryteria decydujące o kolejności – tego nie wiadomo. Ławnicy odnoszą się do tego krytycznie i zamierzają uchylać się od orzekania do czasu zaprzysiężenia wszystkich.

16.03.2023

Katowicki sąd dyscyplinarny cofa przeniesienie sędziego Żurka 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Katowicach w procesie przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie, uwzględnił większość wniosków sędziego Waldemara Żurka i m.in. przywrócił go do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Wyrok w procesie pierwszej instancji ogłosiła w środę sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń.

15.03.2023

Forum Współpracy Sędziów: Działanie przewodniczącej KRS nieetyczne, naruszające godność sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, występując do prezesa poznańskiego sądu w sprawie sędzi, która uniewinniła grupę osób odpowiadających za protest w tamtejszej katedrze i sugerując wysłanie jej na szkolenia, zachowała się nieetycznie, naruszyła godność innego sędziego i nie miała do tego podstawy prawnej - wynika z uchwały Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

15.03.2023

Prof. Garlicki: Wysłanie „swojego” sędziego do Strasburga nie uchroni Polski przed niekorzystnymi wyrokami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Impas w procedurze wyłonienia polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to niebezpieczne zjawisko. Ale próba umieszczenia tam przez rząd „swojego” sędziego, by zadbał on o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić Polsce – twierdzi prof. Lech Garlicki, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

15.03.2023

SN: Prokurator odpowie przed sądem, bo mógł działać na szkodę spółki

Prawo karne Prawnicy Prawo gospodarcze

Prokurator rejonowy przez dwa lata nie sporządził aktu oskarżenia wobec osoby, która działała na szkodę spółki partnera biznesowego; wyprowadzała majątek, aby nie zapłacić należności. Izba Odpowiedzialności Zawodowej orzekła, że o winie prokuratora musi przesądzić sąd karny i dlatego uchyliła mu immunitet. Uchwała podlega zaskarżeniu do tej samej izby w drugiej instancji.

14.03.2023

Sędzia Kożuchowska-Warywoda: Świadomy praw nastolatek - w przyszłości sprawczym obywatelem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Młode pokolenie coraz lepiej zna swoje prawa i potrafi walczyć o to, co im się należy. A dzięki edukacji prawnej jest szansa, że w przyszłości dzisiejszy nastolatek stanie się sprawczym obywatelem - aktywnie radzącym sobie w trudnych prawnie sytuacjach. Edukacja to ciągła praca, szczególnie w czasach zmieniających się przepisów - mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.

14.03.2023

Prof. Kardas: Były w sądach nieprawidłowości, ale jakobińska reakcja nie do przyjęcia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Boli mnie świadomość, że ktoś w Europie mógłby oceniać mnie i system w którym pracuję od ponad 30 lat jako niecywilizowany. Nie ignoruję różnego rodzaju wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób sędziowie do 2015 roku byli w Polsce powoływani, ale reakcja jakobińska, zamiast pomysłów na usunięcie wadliwości, szalony pęd do destrukcji wszystkiego, nie jest do zaakceptowania.

14.03.2023

Kąkubin nie płaci elementów, czyli pisma procesowe pisane na kolanie

Prawnicy

Gdy w powszechnym użyciu są programy komputerowe, zdarzają się pomyłki. Na przykład inny pozwany pojawia się w uzasadnieniu pozwu, a inny w żądaniu. Gorzej, gdy prokuratura myli oskarżonych. Dokumenty składane w sądach bywają infantylne, czasem też zabawne. Absurdy w pismach procesowych wynikające z przejęzyczeń, literówek i emocji, na ogół nie są korygowane przez sąd, który chyba już wszystko widział i czytał.

11.03.2023

SN: Prokurator Wrzosek poczeka na orzeczenie do 18 maja

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznawała w czwartek wniosek Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o uchylenie immunitetu prokurator Ewie Wrzosek z Warszawy. Prokuratura zamierza ją oskarżyć o przekroczenie uprawnień, czyli przekazanie informacji ze śledztwa nieuprawnionym osobom. Rozpoznający sprawę sędzia Zbigniew Korzeniowski odroczył ją do 18 maja.

09.03.2023

Poczta zwróci adwokatowi za niewykorzystane znaczki, zgodnie z zasadą lex retro non agit

Prawo cywilne Prawnicy Rynek i konsument

Operator pocztowy nie może samowolnie zmieniać regulaminu w taki sposób, który kończy się uniemożliwieniem wykorzystania już zakupionych znaczków pocztowych na listy polecone. To najważniejszy wniosek z precedensowego wyroku, w którym pełnomocnik prawomocnie wygrał spór z operatorem. Prawnicy mają nadzieję, że będzie to początek stałej linii orzeczniczej sądów.

09.03.2023

Wyrok TSUE w sprawie honorarium litewskiego adwokata, czyli burza w szklance wody

Prawnicy Prawo unijne

Niedawny "litewski" wyrok, który dotyczył określania stawek godzinowych w umowach o odpłatne świadczenie usług prawnych, nie zawiera żadnych szczególnie przełomowych rozstrzygnięć, zarówno jeśli chodzi o umowy między adwokatami i radcami prawnymi a ich klientami - konsumentami, jak i o kredyty frankowe - twierdzi dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

09.03.2023

Dr Anna Wilińska-Zelek Adwokatką 2022 roku

Prawnicy

Dr Anna Wilińska-Zelek zwyciężyła w konkursie Adwokatka Roku 2022. Specjalizuje się w prawie mediów, własności intelektualnej, nowych technologiach i przepisach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Aktywnie angażuje się też w działalność społeczną. Od 2018 r. wspiera Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” i z sukcesem podejmowała działania przeciwko nowelizacjom ustaw ograniczających prawa reprodukcyjne kobiet.

08.03.2023

Zbrodnie sądowe czekają na osądzenie, bo wstrzymują je trudne pytania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie podejrzani o popełnienie zbrodni komunistycznej nie prędko doczekają się rozstrzygnięcia. Chodzi o wydawanie wyroków skazujących w czasie stanu wojennego na opozycjonistów. Wszystkie wnioski prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej wpływające do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego czekają na podjęcie uchwały siedmiu sędziów, która rozstrzygnie, czy po 50 latach mogą być karani.

08.03.2023