Sejm rozpoczął prace nad ustawami o sędziach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta

Sejm skierował w czwartek do dalszych prac w komisji prezydenckie projekty zakładające wprowadzenie sądów pokoju. Według nich taki sędzia ma mieć ukończone studia prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie, będzie wybierany na 6-letnią kadencję. Ma zajmować się sprawami drobnymi, ale też alimentami. I będzie mógł orzekać krótkotrwałe kary pozbawienia wolności.

02.12.2021

SN: Wadliwy skład sądu nie wstrzymał wykonania kary dla syndyka

Prawnicy

Kara zawieszenia w czynnościach służbowych syndyka na cztery lata nie będzie wstrzymana. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej orzekł, że orzekanie przez sędziego wadliwie powołanego przez nową KRS nie ma wpływu w wykonanie wyroku skazującego. Podobnie jak powołanie się na wniosek sędziego SN Kamila Zaradkiewicza do Trybunału Konstytucyjnego o ujawnienie listy sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL.

01.12.2021

Maczuga czy skalpel? Prawnicy mają narzędzia do kwestionowania orzeczeń "nowych" sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

4 miliony - tyle rozstrzygnięć mogli dotąd wydać sędziowie powołani z udziałem obecnej KRS. W ocenie prawników są jednak podstawy w procedurach - cywilnej, karnej i administracyjnej - by je skutecznie podważyć, podnosząc choćby wątpliwości wobec składu. Nie wszyscy jednak uważają, że wszystkie te orzeczenia powinny zniknąć z porządku prawnego.

01.12.2021

SN: Sędzia Widło sam wyłącza się od orzekania, bo wyrok może być nieważny

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do tej pory w Sądzie Najwyższym dochodziło do wyłączenia "nowego" sędziego, powołanego z udziałem nowej KRS przez "starych" sędzów. Teraz nastąpiło "samowyłączenie się". Sędzia Sądu Najwyższego Jacek Widło, rozpoznając skargę kasacyjną powołał się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 listopada 2021 r., który orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest bezstronnym sądem.

29.11.2021

I Prezes SN wycofała akta sędzi Agnieszki Niklas-Bibik z Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy

Dzisiaj w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie odbyło się posiedzenie w sprawie zawieszenia sędzi Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszki Niklas-Bibik w czynnościach służbowych. Miało też nastąpić ewentualne uchylenie zarządzenia o przerwie w wykonywaniu tych czynności. O godz. 13. jednak I Prezes Sądu Najwyższego przychyliła się do wniosku obwinionej i nakazała zabranie akt z Izby Dyscyplinarnej. Obecnie Izba Dyscyplinarna nie dysponuje aktami obwinionej.

29.11.2021

Drzewiecki: "Uproszczone" budowy domów raczej się nie przyjmą

Prawnicy Budownictwo

Na rynku nieruchomości mamy istne szaleństwo. Ceny mieszkań poszybowały w górę i wiele osób nie stać nawet na małą kawalerkę. Wprowadzając uproszenia w budowie małych domów, ustawodawca chciał pomóc ludziom, dać szansę wybudowania czegoś niewielkiego na podstawie gotowego, taniego projektu budowlanego. Ale czy jego założenia są realne? Czy ktoś się skusi? Wątpię.

29.11.2021

Prof. Biernat: Zawstydzający wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie zauważył, jak zawstydzający jest jego wyrok. Broniąc stanowczo tezy, że nie jest sądem w rozumieniu art. 6 EKPC zgodził się tym samym, że nie musi spełniać wymagań przewidzianych w tym przepisie, tj. nie musi być niezawisły i bezstronny, nie musi rozpoznawać sprawy w rozsądnym terminie, ani być prawidłowo ustanowiony - stwierdza prof. Stanisław Biernat.

26.11.2021

Prof. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny to sąd, a ETPC może badać status jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

26.11.2021

Izba Dyscyplinarna zgadza się na zawieszenie w czynnościach sędziego Gąciarka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W środę 24 listopada Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Piotra Gąciarka – sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o obniżeniu mu wysokości wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia o 40 proc. Jest to reakcja Izby na odmowę orzekania z sędzią wyłonionym w procesie nominacji przez nową Krajową Radą Sądownictwa.

25.11.2021

Pandemia odsłania bolączki sądów, w tym problemy z informatyzacją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przed informatyzacją ani sądy, ani prawnicy nie uciekną. Nawyki i umiejętności, które w związku z pandemią nabyli sędziowie, powinny być i po niej w sądach wykorzystywane. Problemem nadal są kwestie techniczne i lokalowe sądów, a także nadużywanie takich narzędzi jak choćby posiedzenia niejawne - wynika z raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

25.11.2021

TK orzekł, że Trybunał w Strasburgu nie może oceniać statusu jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis o prawie do sądu i sprawiedliwego procesu zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zgodny z polską konstytucją. Ale pojęcie "sąd" użyte w art. 6 ust. 1 nie obejmuje Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uważa, że nie jest sądem, a postępowanie przed nim nie jest postępowaniem sądowym. Oznacza to, że nie będzie można kwestionować powołania sędziów TK.

24.11.2021

Dubois i Stępiński: Minął rok a sędzia Tuleya nadal zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rok temu trzech mężczyzn w togach podających się za sędziów zawiesiło sędziego Igora Tuleję w wykonywaniu funkcji sędziego. Niezwłocznie po wydaniu tego „orzeczenia” przełożony sędziego nie dopuścił go do pracy, czyli do orzekania, pomimo że decyzja o zawieszeniu nie miała żadnego znaczenia prawnego, bo nie pochodziła od sądu.

24.11.2021

Sądy w ciągłej reformie, a obywatel czeka dłużej na rozpoznanie sprawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W latach 2015 - 2020 znacząco wydłużyły się postępowania sądowe m.in. w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy, rodzinnych i gospodarczych. Według Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia to efekt m.in. wadliwej polityki kadrowej, systematycznego zmniejszania się liczby sędziów - pod koniec 2020 r. liczba wakatów sędziowskich sięgała tysiąca - i równoczesnego wzrostu wpływu spraw.

24.11.2021

Izba Dyscyplinarna: Nie jest niewinny radca, który przyjął nieobecność na rozprawie za taktykę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mimo iż radca prawny wygrał sprawę swego klienta, główny rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzuty naruszenia etyki zawodu. Powód: nieobecność na rozprawie, która spowodowała, że sąd nie mógł porozumieć się z powodem, a powód nie był informowany o taktyce obranej przez jego pełnomocnika z urzędu. Tymczasem absencja była swoistą taktyką procesową prawnika.

24.11.2021

Grzegorz Kukowka: W pracy prawnika cenne zaangażowanie społeczne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W pracy prawnika ważne jest zaangażowanie nie tylko w sprawy kancelaryjne, na których zarabia, ale też w obronę praw człowieka i obywatela. Bo jeżeli politycy podejmują decyzje w taki sposób, aby ograniczać czy wręcz niszczyć te prawa, to naszym obowiązkiem jest temu przeciwdziałać - mówi Grzegorz Kukowka, adwokat z kancelarii Dentons.

24.11.2021

Rusza akcja "Poprawmy prawo" - w przepisach nadal wiele bubli

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Pomóżmy ustawodawcy tworzyć dobre prawo. Redakcje Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Do ich zgłaszania zapraszamy także naszych Czytelników.

24.11.2021

W obronie "dublerów" TK może podważyć przepis gwarantujący prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W środę 24 listopada Trybunał Konstytucyjny może uznać, że skarga do Strasburga jest niedopuszczalna, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji, by oceniać status sędziów, w tym sędziów naszego sądu konstytucyjnego. Wniosek Prokuratora Generalnego zmierza do wyeliminowania skarg na brak gwarancji sprawiedliwego procesu, a zatem do likwidacji kolejnego mechanizmu kontrolnego.

23.11.2021

Rząd już nie odwołuje się od wyroku ETPC w sprawie statusu Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie od wyroku w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, w którym Trybunał uznał, że jej zawieszenie w czynnościach na okres trzech lat, w związku z różnymi naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej, zostało orzeczone przez wadliwie powołanych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok jest więc prawomocny.

23.11.2021

NSA: Asesor prawidłowo powołany przez nową KRS. Negatywny test Ástráđssona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie nastąpiło rażące naruszenie prawa krajowego przy powoływaniu asesorów sądów administracyjnych w dotychczas obowiązującym trybie, a także formalnie zachowane były wymogi wynikające z Konstytucji. Zaś Prezydent RP w ramach przyznanej mu kompetencji ocenił kandydaturę - Naczelny Sąd Administracyjny poddał nominację dokonaną przez KRS testowi Ástráđssona, który przesądza o prawie do rzetelnego procesu.

23.11.2021

Pandemia wyrównała szanse prawników na rynku

Prawnicy Nowe technologie Prawo gospodarcze

Pandemia stworzyła kancelariom podobne warunki świadczenia usług - prawnicy z mniejszych miast mogą na równi konkurować z tymi z dużych ośrodków. W czasach zdalnego świadczenia usług trudniej jest pozyskać nowych klientów, jednak ci ostatni nie upierają się już, że muszą mieć prawnika na sąsiedniej ulicy. Uczą się nowych technologii i przyzwyczajają do kontaktów zdalnych. Problemy z informatyzacją mają nadal sądy.

23.11.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski