Jakub Jacyna był sekretarzem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, skarbnikiem ORA w Warszawie (2013-2020), zastępcą sekretarza ORA w Warszawie (2010-2013), członkiem ORA w Warszawie (od 2004 r.), zastępcą członka ORA w Warszawie (2001-2004), rzecznikiem prasowym ORA w Warszawie (2004-2007, 2007-2010), członkiem Komisji Klubowej ORA (2001-2004), członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 2001), wykładowcą aplikantów adwokackich.

Był również członkiem Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego NRA (2002-2005, 2005-2008), zasiadał w Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury NRA (2005-2008) oraz w Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury NRA (2005-2008).

Był również zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej OBA im. W. Bayera (2000-2002, 2002-2005, 2005-2008), prezesem Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej NRA (2005-2008) i prawnikiem w wydawnictwie C.H. Beck.

W 2009 roku został odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Jakub Jacyna podkreślał, że adwokat powinien być niezależny, działać, opierając się na własnych poglądach, oczywiście uwzględniając dobre rady kolegów, ale nie poddając się wpływom godzącym w jego niezawisłość. Powinien reprezentować profesjonalizm najwyższej próby, bo tylko w ten sposób skutecznie może pomóc klientowi.