Według danych MS egzamin adwokacki przeprowadziło 25 komisji egzaminacyjnych mających siedziby w 13 miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (2 komisje), Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie (9 komisji) i we Wrocławiu (2 komisje). Egzamin radcowski przeprowadziły 32 komisje z siedzibą w 19 miastach:  Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (2 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (2 komisje), Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu (3 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (8 komisji), we Wrocławiu (2 komisje)  i w Zielonej Górze. Nie ma jeszcze m.in. danych z Krakowa.

Co istotne, frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1348 zdających spośród  1374 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu, a do egzaminu radcowskiego – 1891 zdających z 1924 osób dopuszczonych do egzaminu – co stanowi około 98 proc.

Czytaj: Egzaminy zawodowe niełatwe, ale w tym roku bez problemów

 

W Rzeszowie na "adwokackim" 100 proc.  

Zdawalność egzaminu adwokackiego była w tym roku wyższa niż w ubiegłym - 86,8 proc. (w 2023 r. ok. 82 proc.). Zdało w sumie 1170 osób, 178 dostało oceny niedostateczne. Liderem był Rzeszów - 100 proc., w Krakowie zdawalność wyniosła - 98,6 proc., w Warszawie zdało - 85,2 proc. zdających. Najmniej w Bydgoszczy - 73,4 proc.

Najwyższy poziom zdawalności odnotowano w grupie aplikantów, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – 93 proc., natomiast w kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji egzamin zdało 68,4 proc.

Najwięcej trudności przyszłym adwokatom przysporzyło rozwiązanie zadania z prawa karnego, z którego wystawiono 83 oceny niedostateczne, następnie zadanie z prawa cywilnego i gospodarczego (odpowiednio 65 i 64 oceny niedostateczne). Najłatwiejsze okazały się zadania z prawa administracyjnego (24 oceny niedostateczne) i z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki, z którym nie poradziło sobie 6 zdających.

 

U radców jeszcze nie ma pełnych wyników  

Jeśli chodzi o egzamin radcowskich, to wyniki ogłosiło 28 z 32 komisji egzaminacyjnych. Pełne informacje mają być ogłoszone do 19 czerwca.

Z dotychczas ogłoszonych rezultatów wynika, że egzamin zdało 82,8 proc. zdających – 1286 osób, ocenę negatywną otrzymało zaś 266 osób.

Najlepszy wynik osiągnęli aplikanci, przystępujący do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji, wśród których zdało 91,3 proc., podczas gdy zdawalność w kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów wyniosła 61,9 proc.

Najtrudniejsze okazało się zadanie z prawa cywilnego, z którego wystawiono 124 oceny niedostateczne, następnie z prawa gospodarczego i karnego (odpowiednio 107 i 101 ocen niedostatecznych). Najmniej trudności przysporzyło zdającym rozwiązanie zadań z prawa administracyjnego (23 oceny niedostateczne) oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (5 ocen niedostatecznych).