Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości do egzaminów przed 70 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiły 6 372 osoby. Kandydaci na aplikantów mieli 150 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, który składał się ze 150 pytań, na każde z nich były trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Co ważne egzaminy zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2021 r.

Czytaj: Kolokwia online - u aplikantów radców prawnych będą możliwe>>

Lepsze wyniki u adwokatów, radców i notariuszy

Z wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że do egzaminów na aplikację adwokacką przystąpiło 2 376 osób, zdała 1 433 - czyli 60,3 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 51,3 proc.); na aplikację radcowską – 3 074 osoby, zdało 1 815 - co stanowi 59 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 49,2 proc.); na aplikację notarialną – 746 osób, zdały 453 osoby, co stanowi 60,7 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 34,7 proc.) a na aplikację komorniczą – 176 osób, zdały 114 osoby, co stanowi 64,8 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 84,8 proc.).

Najwyższą zdawalność egzaminów na aplikację adwokacką odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – 69,8 proc. oraz w komisji egzaminacyjnej w Lublinie – 69,1 proc., najniższą w komisji egzaminacyjnej w Rzeszowie – 50 proc.

W przypadku egzaminu na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 73 proc., najniższą w komisji egzaminacyjnej w Zielonej Górze – 42,3 proc.

Egzamin na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Katowicach – 69,6 proc., najniższą w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Warszawie – 57 proc.

Natomiast w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 76,6 proc., najniższą w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 56,3 proc.