Projekt - o czym pisaliśmy - zgłosiło Koło Kobiet przy ORA w Warszawie. Chodzi o przyszłoroczne wybory do organów samorządowych. Koło chciało uczestnictwa w nich dostatecznej, reprezentatywnej liczby kobiet, kandydatek na funkcje samorządowe.

Czytaj:Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych>>

Jak brzmi uchwała?

Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zwraca uwagę członków i członkiń, którzy planują kandydować w wyborach do samorządu Izby Adwokackiej w Warszawie, na konieczność zapewnienia w organach samorządu adwokackiego reprezentatywnej dla tego samorządu liczby kobiet - kandydatek na funkcje samorządowe, a co za tym idzie - na konieczność wsparcia kandydatur kobiet w nadchodzących wyborach w celu zapewnienia dostatecznej ich reprezentacji w organach samorządu.

W drugim punkcie wskazano, że powyższa rekomendacja koresponduje z wciąż niedostateczną reprezentacją kobiet w okręgowych radach adwokackich po wyborach przeprowadzonych w 2020 r., która wynosi z zasady około 20 proc., z rzadka zaś sięga do granicy 40 proc. Jakkolwiek organy samorządów zawodowych nie są adresatami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych, wskazuje ona na wysokie standardy dbałości o równowagę płci, które należy, kierując się najwyższymi wartościami wyznawanymi przez organy samorządu adwokackiego, stosować odpowiednio.

Czytaj: Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych >>

20, 40 proc. to za mało

Dagmara Miler, adwokatka, wiceprzewodnicząca Koła, podkreślała, że są izby, w których reprezentacja kobiet jest wysoka i im należy gratulować, ale są takie, w których kobiet cały czas brakuje. - W związku z tym, że przyszły rok jest rokiem wyborczym pozostaje tylko mieć nadzieję, że nasza izba nie zawiedzie i ta reprezentacja równościowa będzie podtrzymywana - mówiła. Dodając, że uchwała ma charakter rekomendacji. - Nie próbujemy wpływać na to, jak brzmi Prawo o adwokaturze. Potrzebujemy pełnej świadomości i całkowicie wolnych decyzji członków i członkiń naszej izby, które zdecydują się kandydować, ale i też w zakresie głosowania na osoby, które powinny w samorządzie działać - mówiła.

Patrycja Kasica, adwokatka, przewodnicząca Koła, dodała z kolei, że ma nadzieję, że uchwała będzie inspiracją dla wszystkich izb. - Mamy od 20 do 40 proc. reprezentacji w samorządzie, to nadal mało, biorąc pod uwagę choćby fakt, że w naszej izbie ok. 50 proc. stanowią kobiety - wskazała.