Zmiany zostały podjęte podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w formie zdalnej.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, przedstawił i omówił treść projektu uchwały NRA, ustalającej parytet osobowy delegatów na KZA: 1 delegat na 90 adwokatów według stanu adwokatów wpisanych na listę adwokatów w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia izby w celu dokonania wyborów, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby. W toku dyskusji NRA ustaliła, że liczbę delegatów zaokrągla się w górę. Tak ustalony parytet da sumę na poziomie co najmniej 331 delegatów. 

Prezes NRA poinformował, że 25 maja br. odbędzie się pierwsze zgromadzenie wyborcze - w Izbie adwokackiej w Wałbrzychu. Wybrani zostaną także delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Krajowy Zjazd Adwokatury zaplanowany jest na czerwiec 2025 r.

Poprzedni parytet osobowy delegatów, określony uchwałą NRA z 20 września 2019 roku, określał parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2020 roku w wysokości 1 delegat na 75 adwokatów wpisanych na listę adwokatów w Izbie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Gośćmi posiedzenia byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.