Debata o ochronie bezpieczeństwa niekonstytucyjnymi środkami

Prawnicy

W Pałacu Staszica w Warszawie 9 października br. odbędzie się debata pt. "Ochrona bezpieczeństwa narodowego niekonstytucyjnymi środkami? Konstytucyjny status Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich". Organizatorami spotkania są Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel, redaktor naczelny „Państwa i Prawa”.

26.09.2023

Zbrodnie sądowe bez przebaczenia, ale czy bez immunitetu?

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza uchwała dotycząca zbrodni sądowej i uchylenia immunitetu sędziego stanu wojennego zapadnie 4 października br. Jest to konsekwencja uchwały pełnego składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 19 września br. Dała ona wskazówki, jak rozstrzygać sprawy sędziów podejrzanych o popełnienie zbrodni sądowych w stanie wojennym, czyli 40 lat temu. Dowiemy się, czy wnioski prokuratorów IPN o osądzenie tych sędziów przez sądy karne są zasadne.

26.09.2023

W sądach już ponad 700 spraw dotyczących wynagrodzeń prokuratorów

Prawnicy Prokuratura

Tylko w Poznaniu i tylko we wrześniu zapadło kolejnych siedem wyroków uwzględniających powództwa prokuratorów dotyczące wypłaty należnego wynagrodzenia w związku z uregulowaniem jego podstawy w ustawie okołobudżetowej. Samych prokuratorskich powództw jest ponad... 700. Tymczasem Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zaopiniował krytycznie ponowne odstąpienie w tym zakresie od przepisów ustawy Prawo o prokuraturze, tym razem w związku z ustawą okołobudżetową na 2024 r.

26.09.2023

SN: Prokurator ukarana upomnieniem za stłuczkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Drobna kolizja drogowa spowodowana przez prokuratora przy jego nieuwadze nie jest przypadkiem mniejszej wagi – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i przerwała linię orzeczniczą, która wskazywała, że zwykła stłuczka samochodowa prokuratora czy sędziego nie kończy się ukaraniem. Musi być równość wobec prawa – podsumował prezes Izby.

25.09.2023

Czego boją się prawnicy?

Prawnicy

Prawnicy borykają się z brakiem szacunku dla ich zawodów, ale i samego prawa. Zarówno komornicy, jak i prokuratorzy, adwokaci czy sędziowie odczuwają coraz większy stres w swojej pracy. Spotykają się z agresją słowną i fizyczną. Stresuje ich nadmiar pracy, nieprzewidywalne zmiany prawa czy stosowanie przez władzę "efektu mrożącego".

23.09.2023

NRA: Połączenie samorządów prawniczych niezgodne z Konstytucją

Prawnicy

Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego oraz samorządów tych zawodów zaufania publicznego na podstawie arbitralnej decyzji politycznej, byłoby niezgodne z wyrażonymi w Konstytucji: zasadami demokratycznego państwa prawnego, zakazem nadmiernej ingerencji, ochroną praw nabytych, należytą ochroną zawodów zaufania publicznego, a także ochroną prawa własności - podkreśla w swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

22.09.2023

SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia Kozielewicz. – Przyczyną wszczęcia postępowania był błąd sądu polegający na nie zwolnieniu z odbywania kary skazanego w dozorze elektronicznym. Jednak przedłużenie dozoru było winą innego sędziego - orzekł SN.

21.09.2023

Coraz bliżej zmian w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej

Prawnicy

Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady dwóch kolokwiów na rok - to tylko część zmian, które chcą wprowadzić radcy w swoim regulaminie odbywania aplikacji. Głosowanie szykuje się już w tym tygodniu.

20.09.2023

SN: Obecność obrońcy w sądzie odwoławczym nie wystarczy

Prawo karne Prawnicy

Niesprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę przez sąd II instancji, mimo zgłoszenia takiego wniosku, może nastąpić jedynie wyjątkowo, jeśli nie naruszy to standardów rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wyrok. Teraz osadzony może składać wnioski dowodowe, ale rozprawa musi być powtórzona, tak jak wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich.

19.09.2023

SN: Dobre zdrowie i sumienna służba to za mało, by prokurator pracował dalej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Możliwość dalszego zajmowania stanowiska prokuratora stanowi wyjątek od zasady, według której z dniem osiągnięcia określonego wieku prokurator przechodzi w stan spoczynku – orzekł Sąd Najwyższy. Obowiązkiem prokuratora kwestionującego decyzję Prokuratora Generalnego o odmowie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska jest wskazanie szczególnych okoliczności. I nie jest to dobre zdrowie, doświadczenie ani sumienna służba.

18.09.2023

W październiku Kongres Federacji Adwokatur Europejskich FBE

Prawnicy

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku w dniach 5-7 października 2023 roku organizuje Kongres (Intermediate Meeting) Federacji Adwokatur Europejskich FBE (The European Bars Federation / Fédération des Barreaux d’Europe). Za udział w Kongresie przysługuje 15 punktów szkoleniowych.

16.09.2023

Prof. Wyrzykowski: Musimy obserwować, kto jest w składzie orzekającym

Prawnicy

W Konstytucji mamy do czynienia z klauzulą, która mówi o tym, że reguły, które dotyczą sędziów nie obowiązują w razie reformy sądownictwa. To jest ucho igielne, przez które będzie przeciągnięta nitka, na zasadzie „nasi sędziowie przechodzą przez Krajową Radę Sądownictwa”, a dla sędziów, którzy bronią Konstytucji, oko tej igły będzie za małe - mówi prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

14.09.2023

Sędzia Zabłocki wydaje kronikę „tłusto-chudych lat”

Prawnicy

Są takie momenty życia, w których sędziemu nie wolno milczeć. Czasem trzeba dać świadectwo prawdzie, bo milczenie jest rodzajem współuczestnictwa, jeśli chce się zachować twarz. Ta myśl przyświecała sędziemu Stanisławowi Zabłockiemu, byłemu prezesowi Izby Karnej Sądu Najwyższego przy pisaniu najnowszej książki „Notatki 2014–2020, czyli sześć lat tłusto-chudych”.

13.09.2023

Piotr Turek: Prokuratorzy uciekają na zwolnienia

Prawnicy

Brak poczucia stabilizacji powoduje, że kadry prokuratury przestają być zainteresowane tym, by jak najlepiej pracować, wiernie służyć RP i wypełniać zadania publiczne, ale koncentrują się na ochronie własnego interesu. Trudno mieć pretensje do tych kolegów, którzy byli lepiej widziani przez obecną władzę i zrobili karierę – uważa dr Piotr Turek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

13.09.2023

Pozew jak przelew przez internet? PiS obiecuje pełną cyfryzację sądów w 7 lat

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do 2030 r. miałaby powstać możliwość zakładania każdej spraw w sądzie przez internet - taka obietnica znalazła się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Na krok w tym kierunku była szansa podczas niedawnych prac parlamentarnych nad nowelizacją procedury cywilnej - samorządy adwokacki i radcowski postulowały składanie choćby apelacji przez portal informacyjny sądów. Skończyło się jednak na wprowadzeniu na stałe e-doręczeń pism procesowych.

13.09.2023

PiS wraca z pomysłem połączenia samorządów radców prawnych i adwokatów

Prawnicy

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada w swoim programie połączenie odrębnych dziś samorządów: adwokackiego i radcowskiego w jeden. Nie jest to nowość, bo rządzący występowali już z tym pomysłem kilka lat temu. PiS chce również, aby adwokaci mogli podejmować pracę na etacie na takich samych warunkach, na jakich dzisiaj podejmują ją radcy prawni.

12.09.2023

Prokurator doprowadzony siłą na badania bez kary dyscyplinarnej

Prawo karne Prawnicy

Jeśli prokurator wzywany przez sąd na poddanie się badaniom psychiatrycznym nie stawia się, można go zatrzymać i doprowadzić siłą. Zatrzymanie prokuratora w czasie pracy, zakucie w kajdanki i zastosowanie aresztu - było jednak nieprawidłowe. Sąd Najwyższy uznał, że czyn prokuratora jest mniejszej wagi – odstąpił od kary i uniewinnił go.

12.09.2023

Po co mediom prawnym prawnicy? Odpowiedź w trakcie Akademii Pana Lexa

Prawnicy

Po co mediom prawnym prawnicy? - to tytuł najbliższego webinaru Akademii Pana Lexa. Nie będzie typowym szkoleniem. Ewa Usowicz - redaktor naczelna Prawo.pl opowie jego uczestnikom o współpracy prawniczych mediów z prawnikami. Będą mogli się dowiedzieć jak nawiązać współpracę z mediami, jak pisać teksty, żeby ich czytano i publikowano oraz jakie mogą z tego wynikać korzyści właśnie dla prawnika.

11.09.2023

Adwokackie punkty szkoleniowe zniesione, nie trzeba ich już zbierać

Prawnicy

Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęto uchwałę znoszącą punkty szkoleniowe weryfikujące obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów. Co ważne, nie oznacza to, że adwokaci nie będą musieli się szkolić, sam obowiązek pozostaje. Jego realizacja ma być sprawdzana podczas wizytacji kancelarii. U radców prawnych taki krok nie jest obecnie rozważany, ale pewne zmiany - tak.

08.09.2023

Feminatyw "radczyni prawna" dopuszczalny, kto chce może stosować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stosowanie feminatywu w postaci poprawnego językowo zwrotu „radczyni prawna” nie narusza standardu prawnej ochrony tytułu radca prawny, nie narusza godności zawodu, ani jakichkolwiek innych wartości, związanych z jego wykonywaniem - wskazuje w swojej opinii Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zaznacza, że stosowanie powinno być pozostawione do uznania samym interesowanym, w tym kobietom wykonującym zawód radcy prawnego.

07.09.2023