Wykonawcą inwestycji - obejmującej m.in. wykonanie ponad kilometra wałów ziemnych oraz kilkuset metrów specjalnej ściany stalowej i żelbetonowej - jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Koszt wynoszący 9,3 mln zł został pokryty ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stalowe kurtyny będą montowane dopiero w przypadku bezpośredniego zagrożenia powodzią. Na co dzień, aby nie niszczyć krajobrazu parku, część zabezpieczeń przeciwpowodziowych będzie demontowana. Równolegle z zabezpieczeniami wybudowano także 2 km szlaku pieszo-rowerowego. "Cieszę się, że przy okazji budowy zabezpieczeń pomyślano także o innych potrzebach mieszkańców i gości miasta" - powiedział podczas otwarcia inwestycji marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Odnosząc się do zmian ustawowych, zgodnie z którymi samorząd wojewódzki nie będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, marszałek Buła powiedział, że instytucje, które przejmą tę sferę działalności od samorządów, nie powinny zapominać o potrzebach lokalnych społeczności.

"Mam nadzieję, że rząd nie zapomni o mieszkańcach województwa opolskiego i będzie dbał o dalsze zabezpieczanie ich przed powodzią" – powiedział samorządowiec.

Buła przypomniał, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu od roku 2000 zrealizował inwestycje przeciwpowodziowe za ponad 330 mln zł. Za te pieniądze m.in. wybudowano i zmodernizowano prawie 55 km wałów przeciwpowodziowych w regionie – od Ciska, przez Kędzierzyn-Koźle, Opole, Dobrzeń Wielki, gminy Lubsza i Nysa do Brzegu. Zbudowano zbiornik retencyjny Kluczbork na Stobrawie, usunięto też szkody powodziowe na istniejących wałach, rzekach i jazach. (PAP)

masz/ karo/