Budowę lub modernizację węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi przewiduje Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020. Inwestycje mają być współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy to miejsce umożliwiające podróżującym dogodną, bezpieczną i szybką zmianę środka transportu. Ma być wyposażony m.in. w parkingi, przystanki, stojaki rowerowe, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne, poczekalnie, obiekty handlowe i gastronomiczne.

Celem budowy lub modernizacji węzłów integracyjnych na obszarze metropolitalnym jest m.in. zachęcenie podróżnych, zarówno mieszkańców, jak i turystów, do zmiany indywidualnego, prywatnego środka transportu na publiczną komunikację zbiorową.

Biuro Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) poinformowało, że na terenie Trójmiasta planowana jest budowa węzłów integracyjnych: Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz tras dojazdowych do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), budowa węzłów Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Osowa oraz utworzenie węzłów integracyjnych transportu publicznego przy przystanku PKM – Gdynia Karwiny oraz w Sopocie Kamiennym Potoku.

Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi mają też powstać w Gołubiu, Kartuzach, Gościcinie, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Cieplewie i Pszczółkach, Pucku, Redzie, Wejherowie, Rumi, Sierakowicach, Somoninie, Tczewie, Władysławowie, Jastarni i Żukowie.

Justyna Patyk z biura OMG-G-S poinformowała, że dla budowanych i modernizowanych w Obszarze Metropolitalnym integracyjnych węzłów przesiadkowych przyjęte zostały wspólne standardy wizualne. Dotyczą one m.in. elementów tzw. „małej architektury” oraz oznakowania. Dokument na ten temat zawiera projekty graficzne dotyczące oznakowania na terenie węzła integracyjnego, z uwzględnieniem logo OMG-G-S, oraz wskazówki, zalecenia, wzory obejmujące elementy infrastruktury oraz małej architektury.

"Spójne wizualnie, funkcjonalne i estetyczne węzły integracyjne mają tworzyć jeden z elementów wspólnego systemu identyfikacji OMG-G-S, wzmacniając jego markę, czyniąc ją rozpoznawalną w kraju i za granicą" - czytamy w opracowaniu przygotowanym na zamówienie biura OMG-G-S.

Autorzy podkreślają, że opracowanie jest katalogiem „dobrych praktyk” w zakresie zagospodarowania przestrzeni na terenie węzłów przesiadkowych. Ich wprowadzenie uzależnione jest od władz poszczególnych miast i gmin wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego.

W ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot działa 57 samorządów; obejmuje teren o łącznej powierzchni prawie 5,5 tys. km kw. zamieszkały przez ok. 1,5 mln mieszkańców. (PAP)