Jak poinformowała PAP Magdalena Łońska z RZGW, roboty będą wykonywane w północno-zachodniej części Wrocławia. "Kontrakt obejmuje pogłębianie, poszerzanie kanałów WWW i przystosowanie stopnia wodnego Rędzin do przepuszczania wód powodziowych" - mówiła rzeczniczka.

Dodała, że zaplanowane prace obejmą m.in. udrożnienie koryta Kanału Miejskiego, modernizację Bramy Powodziowej i Śluzy Miejskiej, udrożnienie koryta Odry wraz z budową nowych zabezpieczeń brzegowych.

Ponadto w ramach modernizacji zostaną przystosowane do przepuszczania wód powodziowych Śluzy Rędzińskie. Powstaną nowe przepławki przy jazie Rędzin, zapewniające ciągłość morfologiczną rzeki, a także migrację ryb.

Modernizacja WWW to jedna ze składowych systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cały system obejmuje dwa główne zadania: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia.

WWW obejmuje Odrę, jej dopływy, kanały wodne oraz budowle i urządzenia hydrotechniczne przeciwpowodziowe, żeglugowe i przemysłowe. WWW jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie systemów dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, zlokalizowanych na obszarze aglomeracji miejskiej.

Modernizacja WWW jest trzecim co do wielkości projektem środowiskowym w Polsce. Ma on ochronić przed powodzią 600 tys. mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów. Realizacja tej inwestycji pozwoli zabezpieczyć Wrocław przed powodzią, podobną do tej z 1997 r.

Projekt został podzielony na siedem zadań inwestycyjnych, które ze względu na specyfikę i technologię robót zostały ujęte w czterech kontraktach. Wartość całej inwestycji to kwota prawie 900 mln zł. Prace budowlane powinny zakończyć się w 2014 r.(PAP)

umw/ je/