Polder Żelazna to przestrzeń o powierzchni 400 ha, na której w czasie powodzi będzie można zgromadzić do 10 mln m. sześć. wody. Projekt budowy przewiduje przebudowę 5 km już istniejących wałów i powstanie kilkunastu km nowych. Całkowity koszt inwestycji to 110 mln zł, z czego 80 mln to środki samorządu województwa. Dzięki deklaracji prezydenta Opola, która będzie rozpatrywana na najbliższej sesji rady miasta, możliwe będzie uruchomienie projektu jeszcze w tym roku.

"Budowa polderu jest niezwykle ważna dla miasta i sąsiadujących z nim miejscowości w gminie Dąbrowa. Pozwoli na uniknięcie podtopień budynków mieszkalnych, ale co równie ważne, zabezpieczy przed wodą firmy, które już powstały, lub powstaną w naszej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To projekt wychodzący poza granice miasta i istotny także z punktu widzenia powiatu i całego województwa" - podkreślił prezydent Wiśniewski.

Według miejskiego komendanta PSP Pawła Kielara, po wybudowaniu polder będzie wykorzystywał najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Jednym z nich będą cztery zbiorniki położone za polderem, w których będzie gromadziła się woda z lokalnych cieków. Mają one zapobiegać zjawisku tzw. "cofki". Największy ze zbiorników będzie miał 2 ha powierzchni i pojemność kilkudziesięciu tysięcy m.sześc.

"Podczas powodzi w 2010 roku w części Opola brakowało prądu. Powodem były podtopienia wynikające z odprowadzaniem wody z terenów miejskich. Cały system będzie obsługiwany m.in. przez dedykowane pompy śrubowe o olbrzymiej wydajności, które zastąpią do dziesięciu pomp standardowych. Do jego obsługi wystarczy zaledwie dwóch ludzi" - powiedział komendant Kielar.

Marek Szczepanik (PAP)