Umowę na dofinansowanie krakowskiej inwestycji podpisali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” zakłada modernizację oczyszczalni ścieków Kujawy, budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 70 mln zł, z czego 36,5 mln zł pokryje NFOŚiGW z unijnego budżetu.

Efektem tych prac będzie przyłączenie 238 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz umożliwienie 4,2 tys. osobom korzystanie z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŚiGW przypomniał, że jest to druga w tym roku umowa z krakowską spółką dotycząca gospodarki wodno-ściekowej. Pod koniec marca br. podpisano umowę na realizację piątego etapu projektu, który oszacowano na 170,1 mln zł. Wówczas kwota unijnego dofinansowania wyniosła prawie 84,5 mln zł. Dzięki temu modernizowana będzie oczyszczalnia ścieków „Płaszów” oraz zbudowana i zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaznaczył w poniedziałek, że Kraków jako pionier w pozyskiwaniu funduszy skupił się przede wszystkim na unowocześnianiu gospodarki komunalnej. Z pozyskanych środków współfinansowana była m.in. budowa oczyszczalni ścieków w Płaszowie oraz budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.

W 2010 r. miasto zakończyło jeden z największych w Polsce projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki wsparciu z unijnego Funduszu Spójności za 85 mln euro rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków Płaszów II; 65 proc. tej inwestycji pokryły pieniądze unijne. W efekcie Kraków stał się pierwszą polską metropolią, która oczyszcza niemal wszystkie swoje ścieki.

W sumie – mówił Majchrowski - miasto uzyskało łącznie 4,4 mld zł dofinansowania od 2000 r. dla realizacji swoich ok. 300 zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, o łącznej wartości 8,2 mld zł. Pieniądze pochodziły z krajowych programów operacyjnych, funduszy Komisji Europejskiej, kolejnych edycji regionalnych programów operacyjnych Województwa Małopolskiego oraz funduszy szwajcarskiego i norweskiego.

„To tak jakbyśmy mieli do dyspozycji cały dodatkowy roczny budżet miasta. Środki z dofinansowania przeznaczamy głównie na cele inwestycyjne. Dzięki nim możemy budować linie tramwajowe, kupować nowy tabor czy rozbudowywać sieć ciepłowniczą w Krakowie, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza” – zaznaczył prezydent.

Ze środków europejskich współfinansowane były głównie inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej, drogownictwa, transportu zbiorowego, ale także opieki medycznej, kultury i turystyki oraz szkolnictwa zawodowego.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Marek Michałowski