Jak wynika z raportu "Polskie spółki budowlane 2017 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży" Deloitte w pierwszym półroczu 2017 roku dziesięć największych spółek budowlanych notowanych na GPW zanotowało 2-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku. Na początku 2017 roku indeks WIG Budownictwo odnotował ponad 20 proc. wzrost. Był to efekt większej produkcji budowlano – montażowej i tempa ogłaszania nowych, dużych przetargów infrastrukturalnych.

Z kolei przychody największych 15 firm budowlanych w Polsce w 2016 roku spadły o 2,7 proc. rok do roku (ponad 53 mln zł).

Ranking Deloitte, który obejmuje 15 największych firm budowlanych w Polsce za 2016 rok otwiera Grupa Budimex. Uzyskała ona przychody na poziomie 5,6 mld zł (wzrost o 8,5 proc. rok do roku). Na drugim miejscu znalazła się Skanska S.A. z przychodami na poziomie 3,8 mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach ostatnie miejsce na podium zajął Strabag, który zanotował spadek przychodów o 11 proc. w stosunku do poprzedniego roku, uzyskując przychody na poziomie 3,4 mld zł. W rankingu znalazły się dwie nowe firmy: Grupa Mostostal Zabrze i Grupa Mirbud.

"To efekt przesunięcia kluczowych projektów infrastrukturalnych, realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 na lata 2017 -2018" - czytamy. Zdaniem ekspertów przesunięcie w czasie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych spowodowało zaostrzenie konkurencji na rynku budowlanym oraz doprowadzi do nadmiernej kumulacji robót w latach 2018-2020. Będzie to generować dodatkowe ryzyko dla branży i presję na realizowane marże kontraktowe - w rezultacie może przełożyć się na wzrost cen materiałów budowlanych, a także problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Liczba zatrudnionych w budownictwie obecnie jest niższa niż w latach 2009-2012 - średnie zatrudnienie w budownictwie wynosiło w latach 2009- 2012 około 450-480 tys. osób. Od 2016 roku do I kw. 2017 r. średnie zatrudnienie wyniosło ok 390 tys. Przeciętne roczne wynagrodzenie w budownictwie wzrosło w pierwszym kwartale 2017 roku o 5,5 proc.

W analizowanym okresie liczba upadłości w branży budowlanej zmniejszyła się o 16 proc. - ze 160 w roku 2015 do 135 w roku 2016. W ubiegłym roku trudności finansowe miały głównie firmy budowlane wykonujące infrastrukturę drogową i wodociągową. W pierwszej połowie 2017 roku zanotowano wzrost liczby upadłości o 19 proc. w porównaniu do I poł. 2016 roku. Może to być spowodowane, m.in. przesunięciem rozpoczęcia inwestycji infrastrukturalnych.

Jak ocenili eksperci Deloitte, "dynamika wzrostu i dalszy rozwój branży będzie w dużej mierze uzależniony od skuteczności wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy na lata 2014 – 2020". Ich zdaniem będzie to kluczowe zwłaszcza w sektorze drogowym i kolejowym. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk