Środki unijne będą pochodzić z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Kolejne 4,5 mln zł na tę inwestycję przeznaczy budżet województwa małopolskiego. Wkład własny beneficjenta, czyli powiatu nowosądeckiego wyniesie 1,5 mln zł. W sumie wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 40 mln zł.


Jak podkreślił marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, środki unijne stanowią 85 proc. wartości inwestycji i stanowią najwyższe możliwe dofinansowanie.


„Inwestycja z powrotem jest na indykatywnej liście projektów kluczowych MRPO. Została na nią przywrócona po tym, jak udało się uzyskać decyzję środowiskową” - zaznaczył Sowa.


Budowa drogi ma ruszyć w połowie przyszłego roku i zakończyć się do końca maja 2015 r. Jak zapowiadają władze powiatu nowosądeckiego wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą wybranym w przetargu. Wygrała go firma Strabag.


W ramach przedsięwzięcia ma powstać ponad 6 kilometrów drogi, która pobiegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie połączy się z drogą krajową nr 28 oraz planowaną północną obwodnicą Nowego Sącza. Na trasie jednojezdniowej obwodnicy znajdą się trzy mosty na potokach Kraśnianka, Niskówka i Brzezna oraz trzy wiadukty.


Jak oceniają władze regionu, budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza pozwoli wyprowadzić ruch poza coraz bardziej zakorkowane miasto i da wyraźną ulgę mieszkańcom.


Trwają też prace związane z przygotowaniem budowy obwodnicy północnej Nowego Sącza wraz z mostem na Dunajcu. Władze miasta ogłosiły w tym miesiącu przetarg na wykonawcę inwestycji o szacunkowej wartości ok. 80 mln zł.
 

Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie zbudowanie ulicy klasy głównej przyspieszonej od skrzyżowania ul. Tarnowskiej i ul. Witosa do ul. Marcinkowickiej. Około 2-kilometrowy odcinek obwodnicy będzie częścią drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 lipca 2015 roku.