NFOŚiGW poinformował, że umowa w tej sprawie między przedstawicielami Funduszu i MPEC została podpisana w Troi Podkarpackiej (miejscowość Trzcinica koło Jasła).

Całkowity koszt inwestycji to blisko 65 mln zł, z czego 55 mln zł - to pożyczka NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji o mocy 38,5 MW (umożliwiającej jednoczesną produkcję energii cieplnej i elektrycznej) oraz instalacji 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. Jak wyjaśnił Fundusz, w wyniku realizacji inwestycji, do produkcji ciepła w co najmniej 50 proc. wykorzystywane będzie połączenie energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji. Dzięki temu system ciepłowniczy Tarnowa spełni jeden z wymogów wskazanych w prawie europejskim (dyrektywa 2012/27/UE).

Jak dodano, z uwagi na wykorzystanie nowoczesnych technologii znacząco zmniejszyć się ma emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Ilość wytworzonej energii elektrycznej wyniesie 40 000 MWh, natomiast energii cieplnej 380 298 GJ. Zastosowana technologia spełnia warunek wysokosprawności dzięki czemu oszczędność energii pierwotnej wyniesie 24,2 proc.

NFOŚiGW przypomniał, że do 20 grudnia 2018 roku trwa nabór w ramach programu "Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze", z którego pochodzi dofinansowanie dla tarnowskiego przedsięwzięcia. Warunkiem uzyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczej jest wykazanie, że system ciepłowniczy spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Do produkcji ciepła lub chłodu należy wykorzystywać w co najmniej: 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych, 50 proc. ciepło odpadowe, 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. połączenie takiej energii i ciepła. (PAP)

autor: Michał Boroń