Jak dodał marszałek województwa Olgierd Geblewicz, w latach 2009-2012 na potrzeby gospodarki wodnej regionu zostanie przeznaczonych łącznie ok. 350 mln zł.

"Zachodniopomorski zarząd jest w czołówce najprężniej działających zarządów melioracji i urządzeń wodnych w kraju. Wartość nakładów inwestycyjnych w ostatnich czterech latach to 350 mln zł i co warte podkreślenia, to w zdecydowanej większości fundusze zewnętrzne" - powiedział Geblewicz. Jak zaznaczył, pieniądze pochodzą m.in. z UE, z budżetu państwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jak podkreślił Płowens, pieniądze przeznaczone są na ponad 100 inwestycji realizowanych w regionie, w tym także przeciwpowodziowych, ujętych w programie "Odra 2006". Poinformował, że do końca 2012 roku w województwie będzie odbudowanych 146 km wałów przeciwpowodziowych, będących w najgorszym stanie technicznym.

Jako przykład wymienił szczecińską Wyspę Pucką. "W tym roku skończymy tutaj budowę 6 km wału przeciwpowodziowego, na rok przyszły pozostanie do wykonania 3,5 km i Wyspa Pucka będzie obwiedziona dookoła takim wałem" - zaznaczył. Wyspa Pucka to jeden z najniżej położonych terenów w Szczecinie, najbardziej narażony na zalanie przy wysokich stanach wody w Odrze.

Z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych, realizowanych przez Zarząd Melioracji, które zostaną ukończone jeszcze w 2012 roku, dyrektor Płowens wymienił m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gryfina, które będzie ukończone w całości, jak również zabezpieczenie Wyspy Polickiej.

Zarząd Melioracji kontynuuje odbudowę wału wokół Zalewu Szczecińskiego – to łącznie ponad 70 km wałów. Inwestycja finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i z funduszy unijnych. W tym roku odbudowanych zostanie 7 km wałów od strony dzielnicy Szczecina Dąbie. Rozpoczęta została również budowa wałów wokół Zalewu Kamieńskiego i Zalewu Szczecińskiego w kierunku Szczecina.

Kończone są dwa duże projekty: zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Regi i Parsęty – inwestycje mają być sfinalizowane już w 2013 roku, zaplanowany termin to rok 2014.

W 2012 roku Zarząd Melioracji przystąpił do realizacji dużego projektu związanego z gospodarką wodną w zlewni Jeziora Jamno – chodzi o zabezpieczenie terenów Mielna, Łaz i budowę wrót sztormowych.

Celem programu "Odra 2006" jest usunięcie szkód popowodziowych, budowa systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrona przyrody oraz utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej. Program realizowany od 2003 r. obejmuje obszar położony na terenie ośmiu województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego - to ponad 1/3 powierzchni kraju. Koniec jego realizacji przewidziano na 2016 r.

5,2 proc. woj. zachodniopomorskiego zajmują wody powierzchniowe - jedynie w województwie warmińsko-mazurskim ten odsetek jest większy. Największy zbiornik regionu to Zalew Szczeciński, ponadto liczne jeziora tworzą pojezierza: Drawskie, Wałeckie, Ińskie, Myśliborskie, Choszczeńskie oraz Pobrzeże Słowińskie. W województwie występują w sumie 172 jeziora o powierzchni powyżej 50 ha. Największe z nich to Dąbie, Miedwie, Drawsko, Wielimie, Betyń, Ińsko, Woświn.

Ważniejszymi rzekami województwa są: Odra z dopływami (Myślą, Płonią, Iną), Drawa, Gwda oraz rzeki: Świniec, Rega, Parsęta (z Radwią) i Wieprza (z Grabową), które uchodzą bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Ujście Odry do Bałtyku (poprzez deltę Zalewu Szczecińskiego zamkniętą cieśninami Dziwny, Świny i Piany) stanowi unikalny w świecie układ hydrologiczny. Zasoby wodne województwa tworzy także osiem głównych zbiorników wód podziemnych.(PAP)

epr/ mki/ mow/