W drugim już przetargu na modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu startowało jedenaście firm. Za pierwszym razem postępowanie unieważniono, bo oferty znacznie przekroczyły możliwości budżetu miasta.

W drugim przetargu miasto zdecydowało się ograniczyć zakres prac, a do przeznaczonej początkowo na całe przedsięwzięcie kwoty około 42 mln zł dołożono 12,5 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę na modernizację sieci tramwajowej złożyło konsorcjum złożone z firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie), Przedsiębiorstwo Tor-Kar-Sson Zbigniew Kargul z Warszawy oraz Tor-Kar-Sson Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Elbląga, które zaproponowało cenę 54,8 mln zł.

"Obecnie, zgodnie z procedurą, zawiadamiamy pozostałych oferentów i jeżeli nie wpłyną odwołania, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą oraz przekazać plac budowy. Na najbliższej sesji rady miasta zaproponujemy również zmiany w uchwale budżetowej, dotyczące zwiększenia wartości tego zadania o ok. 5,4 mln zł" - zapowiedział we wtorek Robert Malinowski, prezydent Grudziądza.

W ramach projektu modernizacji powstaną m.in. torowiska tramwajowe wraz z odwodnieniem, sieć trakcyjna, system sterowania i ogrzewania zwrotnic, a także zostaną przebudowane jezdnie, chodniki i oświetlenie oraz ścieżki rowerowe wraz z odwodnieniem. Zaplanowano również budowę systemu informacji pasażerskiej i wyposażenie budynku Centrali Nadzoru Ruchu.

Roboty mają rozpocząć się od wykonania pętli Tarpno. Do prac na kolejnych odcinkach wykonawca będzie mógł przystąpić po uruchomieniu komunikacji tramwajowej na pierwszym odcinku.

Równolegle z robotami drogowo-torowymi wykonawca będzie realizował prace budowlane związane z przygotowaniem budynku ekspedycji. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie również do wykonania badań archeologicznych, poprzedzających inwestycję.

Badaniami archeologów objęte zostaną relikty tzw. Bramy Łasińskiej, które zostały częściowo odsłonięte i udokumentowane w trakcie prac związanych z remontem gazociągu w 2010 r. Relikty te wymagają kompleksowego przebadania, jako jedne z najważniejszych pozostałości architektury średniowiecznego Grudziądza.

Inwestycja będzie w prawie połowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawca będzie musiał zakończyć prace do października 2014 roku. (PAP)

olz/ je/