W Jarocinie do zbudowania jest w sumie 13 km drogi z dwoma węzłami drogowymi i 13 obiektami inżynierskimi. Jak poinformowała we wtorek GDDKiA, ofertę cenową złożyły trzy firmy i konsorcja. Najniższa cena, zaproponowana przez spółkę Budimex, to 293 mln zł brutto; najwyższa - 307 mln zł brutto. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył 306 mln zł.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali dwuletni termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy. Ma ona być podpisana pod koniec tego roku.
Obwodnica Jarocina ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta i poprawić bezpieczeństwo. Na obwodnicę zostanie skierowany ruch z dróg krajowych 12 i 15, przebiegających obecnie przez miasto.

Cztery oferty wpłynęły na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 334 mln zł brutto. Najniższą ofertę na kwotę ponad 284 mln zł brutto złożyło konsorcjum: Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. Najdroższa oferta wynosiła ponad 306 mln zł.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali dwuletni termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy. Ona również ma ona być podpisana pod koniec tego roku.

W ramach budowy II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. powstanie ok. 13 km drogi ekspresowej, węzeł drogowy i 15 obiektów inżynierskich. Budowa jest kontynuacją I etapu obwodnicy, która została udostępniona kierowcom pod koniec 2009 roku. (PAP)