„Chcemy w ten sposób poprawić jakość powietrza w regionie świętokrzyskim. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji pyłów PM2,5 i PM10” – powiedział podczas konferencji prasowej prezes WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński.

Program „Zorza czyste powietrze na świętokrzyskim” jest skierowany do mieszkańców regionu, którzy posiadają własne kotłownie. Osoby starające się o dofinasowanie inwestycji ze środków Funduszu muszą wymienić dotychczasowe źródło ciepła na nowoczesny piec o wyższej sprawności. „Trzeba zdemontować stary piec, zakupić nowy i go zamontować. W ramach inwestycji można też przyłączyć piec do sieci ciepłowniczej lub gazowej, z trwałym odłączeniem dotychczasowej instalacji. W chwili składania wniosku inwestycja musi być zakończona” – podkreślił Gliwiński.

Wysokość dotacji, na jaką mogą liczyć mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, wynosi od 3 tys. zł w przypadku zamontowania kotła na paliwo stałe opalane węglem, do 5 tys. zł w przypadku urządzenia zasilanego wyłącznie energią elektryczną lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

„Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych wyliczonych przez Fundusz, na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur” – przypomniał prezes WFOŚiGW w Kielcach.

Na wymianę pieców na bardziej ekologiczne Fundusz przeznaczył z własnych środków 2,5 mln zł. Dokumenty można będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach aż do wyczerpania całej puli przeznaczonej na realizację programu.

W ubiegłym roku z programu „Zorza” skorzystało blisko 800 mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy otrzymali dotacje na łączną kwotę około 2 mln zł. „Wyliczyliśmy tzw. efektywność ekologiczną tego programu. Z naszych obliczeń wynika, że realizacja +Zorzy+ w ubiegłym roku pozwoliła na ograniczenie emisji pyłów w woj. świętokrzyskim o około 15 ton. To są już wymierne skutki naszych działań” – zaznaczył na konferencji wiceprezes WFOŚiGW w Kielcach Mariusz Goraj. (PAP)