Jak powiedziała ekspertka Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Mariola Gala-de Vacqueret, to największy spadek cen wyrobów budowlanych w ciągu ostatnich trzech lat. Dotyczył on m.in. stali, betonu, materiałów ceramicznych oraz wapienno-stalowych. Spadły też ceny rur stalowych.

W czwartym kwartale ub.r. koszty budowy domów jednorodzinnych i mieszkań wielorodzinnych były niższe odpowiednio o: 3,3 proc. i 2,6 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2012 r.
Taniej buduje się też drogi, mosty i wiadukty oraz linie elektroenergetyczne - odpowiednio o: 4,5 proc., 3,4 proc. i 10 proc.

W czwartym kwartale 2013 r. stawki robocizny dla budownictwa mieszkaniowego były niższe o 1,6 proc. wobec czwartego kwartału 2012 r., a w przypadku robót inżynieryjnych (budowa dróg i mostów) spadły o 2,1 proc.

Mariola Gala-de Vacqueret oceniła, że spadek cen materiałów budowlanych, a w konsekwencji kosztów budowy wynikał ze zmniejszonego popytu na rynku mieszkań i domów jednorodzinnych, a także niższej produkcji budowlanej ogółem.

Ekspertka prognozuje, że ta sytuacja na rynku budowlanym powinna się utrzymać w pierwszym kwartale tego roku. Jej zdaniem, lekkiego wzrostu cen materiałów budowlanych należy spodziewać się w drugim i trzecim kwartale 2014 r.