W południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) i Bielsku-Białej jakość powietrza powinna być umiarkowana. Stopniowa poprawa jakości powietrza w ostatnich dniach wiąże się m.in. ze wzrostem temperatury. W miejsce dotychczasowego mrozu i braku opadów, w nocy z wtorku na środę w regionie spodziewane były słabe opady śniegu i miejscami marznącego deszczu lub mżawki.

Dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Tzw. indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.

W środę jakość powietrza pod względem pyłu zawieszonego na większości obszaru woj. śląskiego będzie dostateczna; lokalnie w aglomeracjach górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej i środkowej części regionu będzie zła – prognozują służby środowiskowe.

Od kilku dni w woj. śląskim utrzymywały się wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, dlatego m.in. w poniedziałek właściciele aut mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami samorządowej spółki Koleje Śląskie. We wtorek akcja bezpłatnych przejazdów została już wstrzymana - jak wynika z wtorkowej informacji służb prasowych marszałka: ze względu „na zdecydowaną poprawę warunków atmosferycznych”.

W poniedziałek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach określał jakość powietrza (ze względu na poziom pyłu) dla Bielska-Białej, Częstochowy, aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej i środkowej części województwa jako złą, a dla Kotliny Żywieckiej - bardzo złą. Na stacjach pomiarowych w Bielsku-Białej i Dąbrowie-Górniczej, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 przekroczyło 200 mikrogramów, czyli poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji (alarmu smogowego).

Wtorkowa prognoza dla większości obszaru woj. śląskiego klasyfikowała już jakość powietrza jako dostateczną, a dla południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) jako dobrą. Dla aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, a także środkowej części województwa prognoza wciąż jednak pozostawała zła.

Stopniowa poprawa jakości powietrza wiąże się m.in. ze stopniowym wzrostem temperatury. Większy mróz przy słabym wietrze lub jego braku, jaki utrzymywał się w poprzednich dniach, służby określają bowiem jako warunki „utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego”.

Na noc z wtorku na środę służby meteorologiczne wystosowały natomiast ostrzeżenie związane z prognozowanym wystąpieniem słabych opadów śniegu i miejscami marznącego deszczu lub mżawki (powodujących gołoledź). Stopień prawdopodobieństwa tego zjawiska określono na 95 proc.; przy zasięgu obejmującym całe woj. śląskie.

Bieżące informacje o jakości powietrza w regionie dostępne są na stronie internetowej http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/. Dane pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza - w woj. śląskim jest ich najwięcej w Polsce. Natomiast pod adresem http://spjp.katowice.pios.gov.pl/ podawana jest informacja o przewidywanej jakości powietrza na kolejną dobę - tzw. krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń.

Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

Z powodu smogu osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.(PAP)