„Oczywiście nie zaczęliśmy walki ze smogiem dzisiaj. Ta walka toczy się; teraz weszła na poziom województwa, gdzie staramy się skoordynować różne działania. Na pewno nikomu nie zabierzemy kompetencji. Jeśli ktoś chce działać – wszystko, co ktokolwiek robi dzisiaj, jeżeli walczy z niską emisją, jest dobre” - powiedział w poniedziałek marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

„Prócz tego, że będzie pracował zespół, że będziemy jako samorząd pracować nad ostateczną treścią uchwały, że będą działali obecni w zespole parlamentarzyści, bo chcemy rozmawiać też o przepisach na szczeblu krajowym, jeśli chodzi o jakość paliw i jakość pieców - myślę, że równolegle będą działy się inne rzeczy. Bo jeżeli dzisiaj Żywiec jest najbardziej zanieczyszczony, to tam nie ma co czekać, aż my opracujemy plany na za dwa lata” - ocenił Saługa.

Wyjaśnił też, że ponieważ chęć współpracy przy problemie wyraziło wiele osób i środowisk, w składzie zespołu znalazły się ostatecznie 34 nazwiska. Grono to roboczo podzieliło się na trzy podgrupy: ds. legislacyjno-prawnych, samorządowych oraz edukacji.

Pierwsza z nich ma m.in. przygotować założenia sejmikowej uchwały. Ponieważ temat jest obszerny, jej członkowie zadeklarowali, że spróbują przedstawić efekty swoich prac do końca tego roku. Druga grupa ma skoncentrować się na przeglądzie dotychczasowych działań samorządów lokalnych i spróbować odnieść najlepsze, skuteczne rozwiązania do skali wojewódzkiej – przy jednoczesnym wypracowaniu źródeł finansowania. Trzecia grupa ma skupić się na edukacji i promowaniu walki z niską emisją.

„Tu np. sami chętnie zgłosili się przedstawiciele Kościoła. Musimy też wejść do szkół, wejść do gmin - po pierwsze porozmawiać z włodarzami, szczególnie tych małych miejscowości. Mamy unijne konkursy, mam nadzieję, że któryś z nich będzie dało się wykorzystać; będziemy też czerpać z doświadczeń czy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w Katowicach – PAP)” - wskazał Saługa.

Samorząd woj. śląskiego stara się uzgadniać z gminami m.in. działania przeciw niskiej emisji, które miałyby się znaleźć w planowanej uchwale, od kilku miesięcy. Do gmin regionu m.in. wysłano ankiety dotyczące ich oczekiwań w tej kwestii. Odpowiedziało ok. 90 proc. - najbardziej zdecydowane wobec problemu okazały się duże miasta z centrum regionu.

„Tak, jak w dużych miastach, w centrum aglomeracji, władze samorządowe mają już komórki, albo programy do walki ze smogiem - im bliżej gór, im dalej na północ, ta świadomość jest zupełnie inna” - mówił podczas inauguracyjnego spotkania zespołu Saługa.

To właśnie edukację samorząd województwa postrzega jako dużą część walki z problemem. Zespół ostatecznie przygotuje też założenia uchwały, w drodze której - na gruncie podpisanej 6 października ub. roku przez prezydenta tzw. ustawy antysmogowej (nowelizacji Prawa ochrony środowiska) – samorząd województwa będzie mógł wprowadzić konkretne działania antysmogowe.

Marszałek woj. śląskiego powtarza w tym kontekście, że samorząd nie będzie w uchwale „wydawał wojny” węglowi. „Dzisiaj naprawdę problem jest gdzie indziej: jakość, jakość i jeszcze raz jakość paliwa, jakość kotła i sposób palenia. Gdybyśmy to dzisiaj umieli już ograniczyć, myślę, że żylibyśmy już w o 70 proc. czystszym powietrzu” - ocenił Saługa

W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele samorządów: urzędu marszałkowskiego Łukasz Tekeli (z wydziału ochrony środowiska) i Stefania Koczar-Sikora (z wydziału rozwoju regionalnego), Wojciech Skrzypek i Bogna Gwoździewicz z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Ireneusz Czech i Wacław Kęska (z ramienia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów), prezydenci Wodzisławia Śląskiego i Rybnika Mieczysław Kieca i Piotr Kuczera (ze Związku Subregionu Zachodniego), Andrzej Szczerba i Marian Stępień (z ramienia Związku Subregionu Północnego), Zbigniew Michniowski i Bernadetta Klimek (z ramienia Związku Subregionu Południowego) oraz Małgorzata Juchniewicz i Daniel Wolny (z ramienia Związku Subregionu Centralnego).

Instytucje naukowe reprezentują: dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Jan Skowronek, Jan Bondaruk z Głównego Instytutu Górnictwa, Andrzej Szlęk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, dziekan wydziału nauk o ziemi Uniwersytetu Śląskiego Leszek Marynowski oraz dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Marianna Czaplicka.

W skład zespołu wchodzą też: prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot, naczelnik wydziału monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej Szczygieł, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Urszula Mendera-Bożek i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk.

Reprezentanci organizacji pozarządowych i innych instytucji to: prezes Polskiego Alarm Smogowego Andrzej Guła, członek rady Polskiej Izby Ekologii Leon Kurczabiński, prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Szymon Liszka, przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Sławomir Dębski i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Krzysztof Stefanek.

Powołani do zespołu, specjalizujący się w tematyce środowiskowej parlamentarzyści, to posłanki PO Gabriela Lenartowicz i Beata Małecka-Libera oraz senator PiS Adam Gawęda. Skład zespołu uzupełniają ks. Roman Chromy z Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Bożena Polak z diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.(PAP)