Spotkania odbędą się w środę 30 marca w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (miasto) i w Urzędzie Gminy Suwałki (gmina wiejska Suwałki) oraz w czwartek 31 marca w świetlicy gminnej w Szypliszkach.

"Na spotkaniach konsultacyjnych zostaną pokazane przygotowywane konkretne rozwiązania techniczne. Możliwe będzie wnoszenie uwag, o ile nie będą one wykraczały poza teren objęty decyzją środowiskową, czy nie będą kolidowały z przepisami, np. tymi, które dotyczą minimalnych odległości między węzłami drogowymi czy miejscami obsługi podróżnych" - poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski.

Odcinek Suwałki-Budzisko to 24,2 km trasy do granicy z Litwą. Ma być dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Trasa ma mieć nawierzchnię z betonu cementowego. Mają powstać dwa węzły drogowe: Suwałki-Północ oraz Szypliszki. W rejonie miejscowości Żubryn, po obu stronach drogi są planowane tzw. MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych.

Malinowski poinformował, że jak dotąd GDDKiA ma ostateczną decyzję środowiskową dla odcinka Suwałki-Szypliszki, a koncepcja programowa tej trasy ma być przedstawiona podczas posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA w lipcu 2016 r. "Cała inwestycja ma być zrealizowana do 2020 roku, będzie współfinansowana w ramach Programu CEF (Łącząc Europę)" - poinformował Malinowski.

Via Baltica na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej (Mazowieckie) do Szczuczyna (Podlaskie) będzie miała 86 km. Jest projektowana na sześciu odcinkach przez cztery wybrane pod koniec lutego 2015 r. w przetargu firmy. Łącznie te prace projektowe kosztują 7,5 mln zł brutto.

Koncepcja programowa ma zawierać wszystkie założenia, które są niezbędne do tego, by mógł powstać projekt budowlany tej inwestycji. Określi jak ma wyglądać droga. Koncepcja będzie w przyszłości podstawą do przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę, czyli tzw. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Będzie to realizowane w systemie "Projektuj i buduj".

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Wzory dokumentów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W ostatnich dniach w GDDKiA w Białymstoku zaprezentowano Zespołowi oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych koncepcje programowe dwóch odcinków Via Baltica: od węzła Kolno do obwodnicy Stawisk oraz od obwodnicy Stawisk do obwodnicy Szczuczyna. To początek wewnętrznych procedur oceny tych dokumentów w GDDKiA.

Przyszła trasa S61 ma biec od Ostrowi Mazowieckiej przez Łomżę i dalej: Stawiski, Szczuczyn, Ełk, Raczki, Suwałki, Budzisko do granicy z Litwą. Odcinek od Ostrowi do Szczuczyna to 86,1 km. Ma m.in. powstać obwodnica Łomży.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit informował pod koniec lutego podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS w Łomży, że na razie zapewnione jest finansowanie Via Baltica na odcinku od granicy państwa z Litwą do Szczuczyna z programu CEF - Łącząc Europę. Klub PiS uznał w przyjętym wówczas stanowisku, że droga S61 Via Baltica to "sprawa priorytetowa” dla mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej zarówno w kwestiach infrastruktury, jak również rozwoju gospodarczego regionu.(PAP)