Na przykład otwarta w 2012 r. oczyszczalnia w Gusiewie wypompowuje wodę, w której zawartość węglowodorów przekracza normę 3800 razy, siarczanów - 17 razy, amoniaku i związków amonowych – 12 razy, fosforanów – 37 razy, a nierozkładalnej zawiesiny (kamieni, mułu, złomu itp.) – 22 razy.

Sprawa jest niezwykle ważna i nas bezpośrednio dotyczy, bo Zalew Wiślany jest akwenem całkowicie zamkniętym od strony polskiej, dlatego ścieki odprowadzane do zalewu akumulują się w części polskiej – mówi b. minister środowiska prof. Jan Szyszko (PiS).

Jak dodaje, zalew jest już bardzo mocno zeutrofizowany, a głównym tego powodem są nieoczyszczone ścieki doprowadzane przez Rosję. (PAP)