Szczegóły raportu przedstawi w środę na konferencji „Gospodarka konkurencyjna i niskoemisyjna” w Warszawie wiceprezes zarządu Badania Systemowe „EnergySys” dr Bolesław Jankowski.
„Po kilku latach należy stwierdzić, że unijna polityka klimatyczna nie sprawdziła się” – powiedział PAP Jankowski.

„Emisje gazów cieplarnianych z UE, uwzględniające nie tylko produkcję, ale także import towarów, nie zmniejszyły się. Natomiast wzrosły ceny energii, osłabiając konkurencyjność przemysłu unijnego w stosunku do firm z innych krajów - szczególnie USA i Chin. Wystarczy przypomnieć dane, jakie w maju przedstawiał przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso, według których indeks cenowy energii dla przemysłu unijnego wzrósł w ostatnich siedmiu latach o 38 proc., zaś w USA spadł o 4 proc.” - dodał.

W raporcie przytoczono analizy publikowane przez Komisję Europejską, które pokazują, że polityka klimatyczna powoduje spadek PKB i zatrudnienia w całej UE, a także silny wzrost udziału kosztów energii w budżetach domowych. Natomiast poddanie wszystkich państw członkowskich podobnym rygorom prowadzi do poważnego zagrożenia rozwoju gospodarczego i dobrobytu mieszkańców w części krajów, w tym w Polsce, a powodem negatywnych skutków są błędy w zaprojektowaniu i wdrażaniu polityki unijnej.

„Nie przewidziano rozwoju wydobycia gazu łupkowego, ani zdolności innych krajów do konkurowania w produkcji technologii niskoemisyjnych. Dlatego na rosnącym popycie na urządzenia do produkcji OZE skorzystały firmy spoza UE, jak choćby chińscy wytwórcy paneli fotowoltaicznych” - zauważył Jankowski.

Autorzy raportu proponują, by nowa polityka klimatyczna zapewniła konkurencyjność gospodarki unijnej i rozwój przemysłu.

„Konkurencyjne ceny energii i bezpieczeństwo dostaw powinny więc być priorytetem, zaś redukcja emisji gazów cieplarnianych - postępować w tempie dostosowanym do rozwoju nowych technologii” - powiedział Jankowski.

Raport wskazuje, że należy odejść od systemu handlu emisjami (EU ETS) jako instrumentu obligatoryjnego dla wszystkich krajów, gdyż posiada on mankamenty trudne do przezwyciężenia, takie jak np. niesprawiedliwy i trudny do sterowania rozkład kosztów, czy stymulowanie wzrostu cen energii.

„ETS można stosować jedynie wśród krajów o podobnym poziomie rozwoju i strukturze energetycznej” – podkreślił.

„Na dodatek nie ma szans, by go wykorzystać w skali światowej, a tylko globalna współpraca nadaje sens redukcji emisji gazów cieplarnianych” - zaznaczył.

Badania Systemowe EnergySys to firma badawczo-konsultingowa, założona przez b. pracowników Zakładu Problemów Energetyki IPPT PAN.