W czasie wykraczającym ponad normy ustawowego etatu sektor MSP wytwarza w skali świata 8,3 bln USD – podaje Sage w raporcie nt. czasu poświęcanego działalności prowadzonej przez właścicieli firm do 100 pracowników. Listopadowe badanie objęło 11 krajów. 
W Polsce właściciele firm i samozatrudnieni też pracują dłużej niż osoby na etatach. W ciągu tygodnia średnio o 4 godz. więcej statystyczny przedsiębiorca poświęca biznesowi. To odpowiada 13 miesiącom pracy etatowej. 
A wielu zabiera to jeszcze więcej czasu – ponad 30 proc. właścicieli firm przyznaje, że ich tydzień pracy jest dłuższy niż 50 godzin. 
Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage, wskazuje, że dane te odnoszą się do badania czasu pracy wykonywanej na stanowisku, np. w biurze. Zdecydowana większość przedsiębiorców w rzeczywistości pracuje i angażuje się we własną działalność także poza swoim stanowiskiem pracy – zauważa.