Jak wskazano w raporcie, większość polskich przedsiębiorstw produkcyjnych spodziewa się w tym roku spowolnienia gospodarczego w Polsce (62 proc. wskazań) oraz w całej Europie (66 proc.). Natomiast 38 proc. przedsiębiorców uważa, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju znacząco się nie pogorszy.

Mimo negatywnych ocen gospodarki, 56 proc. ankietowanych przedsiębiorców zapewniło, że przyjmie na ten rok strategię zakładającą rozwój firmy. Z raportu wynika też, że dla przemysłu przetwórczego Polska jest wciąż perspektywicznym rynkiem i stanowi cel ekspansji 58 proc. badanych firm. Z kolei 47 proc. planuje w 2013 r. ekspansję na rynkach zachodnioeuropejskich. Inne kluczowe kierunki to Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia. Poza naszym kontynentem atrakcyjne dla polskich przedsiębiorstw są przede wszystkim kraje Azji i Pacyfiku.

"Należy pamiętać, że projekty inwestycyjne rozłożone są w czasie, dlatego nawet gwałtowne zawirowania w gospodarce nie muszą wpływać na ograniczenie skali inwestycji. Projekty rozpoczęte w poprzednich latach będą w większości kontynuowane w roku 2013. Część producentów traktuje inwestycje jako obronę przed potencjalnymi trudnościami na rynku. Wiele firm będzie inwestować w bazę produkcyjną, ofertę produktową, a także w optymalizację procesów i kosztów" - skomentowała wyniki badania cytowana w komunikacie Monika Bartoszewicz z KPMG.

Z raportu wynika, że niemal żadna z badanych firm produkcyjnych nie zamierza redukować swojej oferty produktowej do końca 2013 r.; 45 proc. przedsiębiorców planuje wprowadzenie nowych produktów – dotyczy to przede wszystkim branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gumowej, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych. Ponadto 53 proc. firm, głównie z branży metalowej i wyrobów z metali, drzewnej, papierniczej, meblarskiej i poligraficznej, a także spożywczej, napojowej i tytoniowej, skoncentruje się na udoskonalaniu obecnej oferty.

KPMG wskazuje również, że w 2013 r. więcej firm będzie zwiększać zatrudnienie niż je ciąć. Z badania wynika bowiem, że 24 proc. ankietowanych firm deklaruje chęć zwiększenia liczby etatów, natomiast redukcje chce przeprowadzić tylko 12 proc. badanych, reszta zamierza utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie.

Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców sektora przemysłowego w 2013 r. zatrudnienie w nim ma wzrosnąć o 2,3 proc. wobec poprzedniego roku. Eksperci podkreślają jednak, że prognozy różnią się w zależności od branży. Najwięcej firm przewidujących redukcję zatrudnienia (20 proc.) działa w sektorze spożywczym, napojowym i tytoniowym. Co ciekawe taki sam odsetek firm z tego sektora planuje zwiększać zatrudnienie. Jednak - jak wynika z raportu - najwięcej miejsc pracy (o 4,5 proc.) w ujęciu rdr przybędzie w sektorze elektromaszynowym: maszyny i urządzenia, motoryzacja, sprzęt transportowy, elektronika, optyka.

"Zwolnienia są traktowane przez większość producentów jako ostateczność. W szczególności dotyczy to branż, w których procesy produkcyjne wymagają od pracowników zaawansowanych kompetencji i doświadczenia. Takie osoby niełatwo zastąpić w razie powrotu na ścieżkę wzrostu. Nie zmienia to jednak faktu, że w 2013 r. część firm produkcyjnych będzie zmuszona przeprowadzić redukcje z powodu spadku popytu na rynku lokalnym lub ze strony zagranicznych odbiorców" - stwierdziła Bartoszewicz.

Raport "Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych" powstał na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 308 firm produkcyjnych w ostatnim kwartale 2012 roku. Jak wskazał KPMG - badane przedsiębiorstwa odzwierciedlały strukturę polskiego przemysłu przetwórczego pod względem branż i wielkości zatrudnienia.