Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej poinformowała, że w publikacji opisane zostaną wszystkie ciekawe i ważne dla architektury Gdańska obiekty znajdujące się w dzisiejszych granicach miasta, a powstałe od czasów średniowiecza po czasy współczesne.

Wyjaśniła, że w atlasie mają się znaleźć nie tylko budynki istniejące, ale też istotne dla Gdańska obiekty, które – w różnych okolicznościach zniknęły z mapy miasta. Przewiduje się, że na publikację złoży się około 700 haseł.
W przygotowaniu atlasu bierze udział kilkudziesięciu historyków sztuki i architektury. „Są to zarówno specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej zajmujący się daną tematyką od lat, jak i młodzi naukowcy, którzy świetnie poznali dany obiekt pisząc na jego temat np. pracę magisterską. Opis wielu obiektów zostanie oparty na aktualnych badaniach w archiwach i innych źródłach” – powiedział PAP dr hab. Tomasz Torbus – dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednym z redaktorów atlasu.

Dr Torbus wyjaśnił, że atlas ma być przeznaczony zarówno dla gdańszczan, którzy chcą powiększyć swoją wiedzę na temat obiektów ważnych dla miasta, w którym żyją, jak i dla specjalistów. „Nie chcemy, by publikacja była naszpikowana specjalistycznymi terminami, ale jednocześnie chcemy, by była obszerna i bogata w informacje. Słowem atlas ma służyć wszystkim zainteresowanym historią miasta. Z pewnością nie będzie to książka adresowana wyłącznie do historyków architektury” – wyjaśnił Torbus.
Dodał, że wśród obiektów, które nie przetrwały do dziś, a – w jego opinii - powinny zostać uwzględnione w publikacji, są m.in. budynki dawnego gdańskiego teatru (uległ zniszczeniu po 1945 r.), Wielkiej Synagogi (Niemcy zburzyli ją niedługo przed wybuchem II wojny światowej) czy zamku krzyżackiego zniszczonego w XV wieku.

Każde z haseł, które znajdzie się w atlasie, ma zostać opatrzone współczesnymi zdjęciami obiektu oraz – w uzasadnionych przypadkach - dawnymi rycinami historycznymi dokumentującymi np. zmiany, jakie z biegiem czasu zaszły w danym obiekcie. „Myślimy też o dołączeniu współcześnie wykonanych planów – rzutów architektonicznych, wybranych obiektów” – powiedział dr Torbus.

W tworzeniu atlasu uczestniczy m.in. historyk sztuki i minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Ewy Kopacz, prof. Małgorzata Omilanowska. Jak powiedziała PAP Omilanowska, zajmuje się ona przygotowaniem informacji dotyczących gdańskiej architektury drugiej połowy XIX wieku.

Szymańska poinformowała, że prace nad atlasem rozpoczęły się w 2012 r. Wyjaśniła, że od tego czasu sukcesywnie powstają opracowania dotyczące poszczególnych budowli. „Mamy nadzieję, że materiały uda się skompletować tak, by wydać atlas w końcu 2016 roku, a najpóźniej w roku następnym” – powiedziała PAP Szymańska. (PAP)