W urzędzie gminy w Wicku przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i wykonawcy, firmy Strabag podpisali umowę dotyczącą inwestycji. Przy podpisaniu umowy obecni byli też marszałek województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk i wicemarszałek Ryszard Świlski. Wartość umowy to 43 mln zł netto. Ofertę Strabag wybrano w przetargu jako najkorzystniejszą.

Rzeczniczka prasowa pomorskiego urzędu marszałkowskiego, Małgorzata Pisarewicz podała, że droga wojewódzka nr 214 na odcinku Łeba - Białogard oraz obwodnica Wicka w powiecie lęborskim będą oddane do użytku za 1,5 roku, w czerwcu 2018 roku. Droga wojewódzka zostanie rozbudowana na odcinku ponad 6 km od ronda w Łebie w kierunku miejscowości Wicko, a obwodnica Wicka ma mieć ok. 7,5 km długości.

Wicemarszałek województwa Ryszard Świlski jest przekonany, że realizacja inwestycji spowoduje poprawę bezpieczeństwa na drodze, usprawni ruch i przyczyni się do skrócenia czasu podróży oraz do zwiększenia mobilności społeczeństwa. Podkreślił, że „jest to ważny regionalny układ drogowy łączący północną i południową część województwa, wykorzystywany przez mieszkańców i turystów".

W komunikacie przesłanym przez Strabag, członek zarządu Strabag sp. z o. o. Wojciech Trojanowski zwrócił uwagę, że rozbudowa drogi wojewódzkiej 214 jest kolejną inwestycją realizowaną przez spółkę na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Podał, że firma jest generalnym wykonawcą obwodnicy Kartuz oraz dróg wojewódzkich: 226 Pruszcz Gdański – Przejazdowo i 214 Stężyca – Skorzewo.

Dowiedz się więcej z książki
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


"Droga wojewódzka 214 z uwagi na ruch jest bardzo silnie obciążona w sezonie letnim i przy istniejącym natężeniu ruchu stanowi zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu" - czytamy w komunikacie. Trojanowski ocenił, że "dzięki inwestycji zwiększy się nie tylko płynność ruchu na drodze, ale poprawi się też bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami".

W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę ciągu pieszo – rowerowego i chodników, budowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi i wojewódzką, budowę dróg dojazdowych, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, budowę przejść dla płazów i małych zwierząt oraz budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, wycinkę drzew i krzewów.

Strabag podał, że budowa przewiduje podniesienie klasy drogi wojewódzkiej do klasy G, czyli głównej i poprawę bezpieczeństwa warunków drogowych. Jezdnie zostaną poszerzone do 8 metrów z obustronnymi poboczami i dostosowane do prędkości poruszania się pojazdów poza terenem zabudowanym do 70-90 km/h. Na całej długości rozbudowywanej drogi powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Powstaną również dwa obiekty mostowe zlokalizowane nad Strugą Charbrowską oraz Strugą Białogardzką.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Świlski podał, że Pomorskie jest pierwszym województwem, w którym do użytku została oddana już pierwsza inwestycja sfinansowana z funduszy unijnych z perspektywy 2014-2020. W ubiegłym tygodniu do użytku oddano obwodnicę Kartuz. Poinformował, że ogłoszone zostały przetargi na inwestycje o wartości ok. 450 mln zł, m.in. na budowę i rozbudowę np. obwodnicy Starogardu Gdańskiego oraz dróg wojewódzkich 226 i 188.

Podkreślił, że w nadchodzących latach samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego planuje realizować inwestycje głównie w zakresie dróg wojewódzkich. (PAP)