Zieleń miejska oraz tworzenie nowych terenów do rekreacji i wypoczynku były jednym z tematów kampanii w wyborach samorządowych. W ostatnich miesiącach mieszkańcy i działacze ruchów miejskich m.in. z Kolektywu Modraszek i Zielonego Zakrzówka toczyli ostrą batalię, by uchronić przed zabudową tereny wokół zbiornika Zakrzówek. W grudniu mieszkańcy sprzeciwili się wycince drzew rosnących przy ul. Mogilskiej.

W połowie 2015 r. w Krakowie ma być powołany Zarząd Zieleni Miejskiej, zajmujący się utrzymaniem i rozwojem terenów zielonych w mieście, w tym wykupem i zamianą terenów pod nowe parki. Nowa jednostka zostanie wydzielona z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Jacek Majchrowski obiecywał jej utworzenie w kampanii wyborczej.

"Zieleń nie była utrzymywana do tej pory tak, jakbyśmy chcieli. Nowa jednostka będzie dysponowała osobnym budżetem, co pozwoli na wprowadzenie odpowiednich standardów w tej dziedzinie i na tworzenie nowych terenów zielonych, które mają wpływ na komfort życia w mieście" – mówił PAP Majchrowski.

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w urzędzie miasta Ewa Olszowska–Dej podkreśliła, że zielenią w Krakowie administrują obecnie różne podmioty: gmina, właściciele prywatni, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy i każdy z nich proponuje inny standard jej utrzymania.

„Chcielibyśmy, aby te standardy były wszędzie bardzo podobne i aby konsekwentnie były przestrzegane przez firmy wygrywające przetargi na pielęgnację terenów zielonych” – mówiła Olszowska-Dej.

Zarząd Zieleni Miejskiej ma nie tylko czuwać nad tymi standardami, ale też kreować politykę miejską w dziedzinie zieleni.

Miejski Architekt Krajobrazu pracuje już nad przygotowaniem kompleksowej koncepcji utrzymania i zarządzania zielenią w mieście. Dokument ma być skonsultowany z mieszkańcami. "Będą w nim m.in. wytyczne, gdzie należy wymienić drzewostan i jak dobierać gatunki drzew" – powiedziała Olszowska–Dej.

Według Małgorzaty Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci powołanie w Krakowie nowej jednostki zajmującej się zielenią to konieczność. „Nakłady na utrzymanie zieleni w mieście od 2009 r. maleją. Powstanie Zarządu Zieleni Miejskiej z osobnym budżetem, da szansę na rozwój terenów zielonych. Mieszkańcy chcą mieć dostęp nie do zieleni, obok której można przejść czy przebiec, ale do starannie zaprojektowanych i zaaranżowanych przestrzeni rekreacyjnych" – mówiła Małochleb.

W różnych pozycjach przyszłorocznego budżetu miasta zaplanowano ponad 20 mln zł na gospodarkę zielenią m.in. na jej pielęgnację, wycinkę drzew i nowe nasadzenia oraz parki.

Władze miasta chcą w przyszłym roku doprowadzić do utworzenia: Ogrodów Łobzów na tyłach WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej i Parku Duchackiego (na te cele zarezerwowano 2,5 mln zł). Planowana jest także rewitalizacja istniejących parków m.in. Jerzmanowskich, Bednarskiego, Ratuszowego oraz rozbudowa Parku Aleksandry.

Na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma być zagospodarowany teren Bagrów, a na Zakrzówku zaprojektowany park. W planach są także dwa parki rzeczne "Drwinka" i "Przy Wildze". Trwają rozmowy dotyczące przejęcia przez gminę do utrzymania parku Jalu Kurka oraz parku Wincentego A’Paulo "Miasto jest gotowe na wykup lub zamianę pod parki gruntów o wartości blisko 60 mln zł" – powiedział PAP wicedyrektor Wydziału Informacji Filip Szatanik.

Zmianie ma ulec także polityka wycinania starych drzew, które są usuwane z powodu ich obumarcia, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub prowadzonych w mieście inwestycji. W mijającym roku, do końca listopada wydano 2 tys. 135 tzw. decyzji administracyjnych o wycince 13 tys. 608 drzew oraz o nasadzeniu 13 tys. 390 nowych.

"O planowanej wycince drzew informowane będą Rady Dzielnic, a przed dużymi inwestycjami podczas konsultacji społecznych także mieszkańcy" - mówił dyrektor naczelny ZIKiT Jerzy Marcinko. W styczniu urząd miasta ma uruchomić internetową stronę planowanych wycinek i nasadzeń.

Jak podkreślił dyr. Marcinko ZIKiT (zarządzający obecnie zielenią) stara się zminimalizować liczbę usuwanych drzew. Podał przykład rekreacyjnego "Smoczego Skweru" – z miejscami zabaw dla dzieci w Parku Aleksandry, gdzie w miejscu wskazanym przez Radę Dzielnicy wyciętych miało być 117 drzew, ostatecznie wycięto 16.

Obecnie w Krakowie zieleń zajmuje 1 tys. 385 ha. Funkcjonują 43 parki miejskie o powierzchni 397 ha, 334 zieleńce o pow. 262 ha, 810 pasów drogowych o łącznej powierzchni 558 ha, a 168 ha zajmuje zieleń osiedlowa. (PAP)