Bardzo wiele domów, dotkniętych przez kataklizm, ma dachy z eternitu, czyli płyt azbestowo-cementowych, a azbest jest materiałem szkodliwym dla zdrowia.

WFOŚiGW w komunikacie poinformował, że "Fundusz dokłada wszelkich starań, aby kwota dofinansowania pokrywała 100 proc. kosztów kwalifikowanych". Jednocześnie WFOŚiGW zwrócił się do NFOŚiGW o wsparcie usuwania skutków nawałnicy dotyczących zadrzewień i urządzonych terenów zielonych.

Zarząd WFOŚiGW również podjął decyzję o udzielaniu dofinansowań na zakup sprzętu specjalistycznego, niezbędnego przy usuwaniu skutków nawałnicy, dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 200 tys. zł.

Dotychczas w 2017 r. WFOŚiGW przekazał dofinasowanie Zarządowi Wojewódzkiemu Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 1 mln zł i 1,1 mln zł Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z planem Funduszu dotyczącym dofinansowania państwowych jednostek budżetowych w 2018 r. PSP również ma otrzymać 1,1 mln zł.

Stosowanie płyt azbestowo-cementowych do pokrywania budynków w Polsce było szczególnie rozpowszechnione w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku, m.in. do pokrywania dachów i wykonywania elewacji zewnętrznych. Do dziś eternit znajduje się na wielu domach i budynkach gospodarczych, zwłaszcza na wsiach.

Dla zdrowia szczególnie niebezpieczne są uszkodzone płyty eternitowe, włókna azbestowe mogą bowiem powodować m.in. choroby płuc i choroby nowotworowe.

W Polsce produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są zakazane na mocy ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 19 czerwca 1997 r. Zgodnie z ustawą, produkcja płyt azbestowo-cementowych musiała zostać zakończona do 28 września 1998 r., a zakaz obrotu wyrobami zawierającymi azbest obowiązuje od 28 marca 1999 r. Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać wyeliminowane do końca 2032 r.

Usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest powinny zajmować się specjalistyczne firmy.

(PAP)