Pogoria III to jeden z czterech zbiorników wodnych w północnej części Dąbrowy Górniczej. Zbiorniki te były tworzone kolejno przez ostatnich kilkadziesiąt lat poprzez zalewanie wyrobisk piasku podsadzkowego wydobywanego dawniej dla okolicznych kopalń węgla.

Pogoria III położona jest najbliżej miasta. Na jej południowym brzegu, przy rozległej miejskiej plaży w 2011 r. otwarto 800-metrową promenadę oraz 56-metrowe molo. Obie inwestycje powstały w ramach budowy Centrum Sportów Letnich i Wodnych (m.in. z placem zabaw, boiskami sportowymi i inną infrastrukturą). Wcześniej wokół Pogorii III powstały ścieżki rowerowe – popularne też wśród amatorów joggingu i rolkarstwa.

Od połowy stycznia trwają prace przy pielęgnacji okalającej Pogorię III zieleni. Wzbudziły one wśród mieszkańców kontrowersje. Na jednym z portali społecznościowych powstał specjalny profil, a sprzeciwiający się formie prowadzonych prac mogą podpisywać się pod internetową petycją w tej sprawie do prezydenta miasta Zbigniewa Podrazy (SLD). Do wtorkowego popołudnia podpisało się ok. 850 osób.

W petycji jej autorzy napisali m.in., że choć mają świadomość, że wycinka nie obejmuje wszystkich drzew, "jednak biorąc pod uwagę ilość +niebieskich krzyżyków+ (oznaczeń drzew do wycięcia – PAP), jej skala jest zdecydowanie zbyt drastyczna”.

„Teren wokół zbiornika Pogoria III zawdzięcza swoją popularność m.in. swemu pół-dzikiemu charakterowi, na który składają się gęste zarośla, niewypielęgnowane drzewa i przybrzeżne szuwary. Likwidowanie drzew i zarośli obniży walory przyrodnicze i turystyczne (...). Wierzymy, że przy odrobinie dobrej woli ze strony władz miasta infrastruktura rekreacyjna może zostać zbudowana bez niszczenia przyrody” - brzmi fragment petycji.

W przesłanej informacji zaangażowany w akcję mieszkańców Tomasz Pełka zaznaczył m.in., że drzewa są wycinane także pod planowaną zabudowę stanowisk do grillowania. „Upalnym latem, bez cienia drzew, wśród zapachów benzyny, rozpałki i grilla, to dopiero będzie miły spacer, bieg, jazda na rowerze. Koszmar” - uznał Pełka.

W rozesłanym we wtorek mediom oświadczeniu prezydent Podraza wskazał m.in., że spośród 977 drzew do wycięcia, specjaliści podczas przeprowadzonej w maju i czerwcu ub. roku dwutygodniowej inwentaryzacji stwierdzili złą (zagrażającą bezpieczeństwu) kondycję 680 drzew, a martwotę 134 kolejnych. Pozostałe są zdrowe, są jednak usuwane, aby wyeliminować ich zbyt duże zagęszczenie.

Podraza wyjaśnił, że wycinane nad Pogorią III drzewa to samosiewy, które rosnąc w dużym zagęszczeniu konkurują ze sobą o światło i składniki pokarmowe z ubogiej gleby. Specjaliści zdiagnozowali też w wielu przypadkach podmycie korzeni przez wodę, częste odchylenie pni od pionu i znaczną asymetryczność.

„Prowadzone prace nie są niczym innym jak trzebieżą – jedną z czynności pielęgnacyjnych lasów i terenów zadrzewianych” - napisał prezydent, zapewniając jednocześnie, że teren wokół Pogorii chroniony jest zapisami planu zagospodarowania przestrzennego i - wbrew plotkom - na odcinku prac nie powstaną żadne zabudowania czy punkty gastronomiczne.

Zgodnie z wydanym przez prezydenta Sosnowca zezwoleniem na wycinkę 977 drzew, nad Pogorią III wycinane są głównie brzozy brodawkowate, topole nienależące do rodzimych gatunków, wierzby białe oraz iwy. Prócz tego przewidziano do wycięcia niewielkie liczby olszy czarnych i robinii akacjowatych, a także pojedyncze czeremchy amerykańskie, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe i lipy drobnolistne.

Jako tzw. nasadzenia zastępcze Dąbrowa Górnicza powinna posadzić 297 innych drzew (o określonej wielkości; innej dla drzew liściastych i iglastych) lub 1954 krzewy.(PAP)