Trzy biura projektowe - które zajmą się przygotowywaniem dokumentacji projektowej dla 81,5 km przyszłej drogi ekspresowej S19, od Lubartowa do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego - zostały wybrane w przetargu.

„Przebieg przyszłej drogi, wskazany decyzją środowiskową, nie ulegnie już zmianie. Projektanci zaproponują warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzą badania geologiczne. W trakcie opracowywania dokumentacji przedstawią swoje rozwiązania podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami” - poinformował rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Dodał, że projektanci mają 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na opracowanie dokumentacji przetargowej i dziesięć miesięcy „na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie +projektuj i buduj+”.

Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części obejmujące w sumie sześć odcinków.

W części pierwszej zawarto odcinek od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski Północ oraz II etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Łącznie chodzi o trasę o długości 17,3 km. Dokumentację projektową dla tych odcinków opracuje Biuro Projektowo–Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca ten będzie musiał uzyskać także decyzję środowiskową na dobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Wartość prac to blisko 3 mln zł.

Część druga obejmuje 40,5 km nowej drogi podzielone na dwa odcinki - od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego oraz od Radzynia Podlaskiego do Kocka. Dokumentację dla tego fragmentu drogi ma opracować konsorcjum firm: S.T.I. Polska (lider), PProjekt oraz S.Te.P. z Włoch za blisko 5 mln zł.

Natomiast dla części trzeciej, obejmującej II etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej oraz dalszy ciąg do węzła Lubartów Północ (łączna długość 23,6 km), dokumentacje projektową wykona Transprojekt Gdański. Wartość kontraktu to blisko 3,4 mln zł. Tu także wykonawca będzie musiał uzyskać decyzję środowiskową na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

Fragment S19 do Lubartowa na północ do granicy województw ma być budowany w latach 2019-2024. Jego koszt szacuje się na 2,4 mld zł.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie około 200 km. Gotowe jest obecnie 35 km trasy ekspresowej, z czego ok. 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego.

W październiku podpisano już umowy na budowę 33 km trasy od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki. Odcinek od Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ o długości ok. 18 km zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Drugi odcinek stanowi obwodnica Janowa Lubelskiego (ok. 7 km), którą wykona firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Trzeci odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł.

Droga ekspresowa S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie - dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni, którą w przyszłości będzie można poszerzyć o trzeci pas - ma powstać do 2021 r.

Trwa postępowanie przetargowe na budowę kolejnego fragmentu Via Carpatii, od Lublina do Kraśnika, o długości około 42 km. On też został podzielony na trzy odcinki. Podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na luty 2018 r. Koszt szacowany jest na 1,6 mld zł.

Ogłoszony jest też przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka Lublin - Lubartów o długości ok. 24 km. To najbardziej obciążony fragment S19 w Lubelskiem (20-25 tys. pojazdów na dobę), w podlubelskiej miejscowości Niemce tworzą się na tej trasie uciążliwe korki. Podpisanie umów planowane jest w styczniu 2018 r. Realizacja tego fragmentu drogi planowana jest w latach 2020-2024. Szacunkowy koszt - 900 mln zł.

Łączny koszt budowy Via Carpatii na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.(PAP)