Jak poinformował w czwartek Unipetrol, Linde Engineering zajmie się większością prac związanych z rekonstrukcją jednostki etylenu w Chempark Zaluzi, w tym w zakresie inżynierii i zarządzania budową, natomiast Technip będzie odpowiadał za dostawę niektórych elementów, jak np. cztery nowe piece pirolizy.

Unipetrol przypomniał, że Linde Engineering i Technip są światowymi liderami w dziedzinie technologii budowy urządzeń oraz konstrukcji przemysłowych.

Chempark Zaluzi w Litvinowie jest największym czeskim podmiotem chemicznym. Zakład należy do grupy czeskiego Unipetrolu, w którym PKN Orlen od 2005 r. posiada 62,99 proc. udziałów. Do poważnej awarii, wybuchu, a następnie pożaru, doszło tam 13 sierpnia. Z dziesięciu pieców krakingu parowego instalacji etylenu uszkodzone zostały wówczas trzy. Szkody w mieniu wynikłe z awarii w Chempark Zaluzi oszacowano tam na 597 mln CZK, czyli na ok. 94 mln zł. Jej przyczyny są nadal badane.

„Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jednostka etylenu została oddana do eksploatacji w możliwie najkrótszym terminie” – zapewnił, cytowany w komunikacie Unipetrolu, prezes tej spółki Marek Świtajewski. Jednocześnie wyraził przekonanie, że zaangażowanie uznanych i doświadczonych podmiotów międzynarodowych jest gwarancją jakości prac remontowych oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Unipetrol podał, że częściowe przywrócenie funkcjonowania krakingu parowego, na poziomie 65 proc., nie jest wykluczone w lipcu 2016 r., a pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych jest tam spodziewane, według ostrożnych przewidywań, w październiku 2016 r. Spółka podkreśliła, że jej priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo, także w zakresie prowadzonych prac związanych z odbudową instalacji w Chempark Zaluzi.

Po pożarze Unipetrol informował, że produkcja petrochemiczna w Chempark Zaluzi została wstrzymana, natomiast produkcja rafineryjna odbywa się tam w ograniczonym zakresie, a na minimalnym poziomie także wytwarzanie chemikaliów rolniczych. Awaria i pożar w Chempark Zaluzi nie miały natomiast wpływu na funkcjonowanie czeskiej rafinerii w Kralupach, która wykorzystuje pełne moce produkcyjne.

Zysk grupy kapitałowej PKN Orlen w trzecim kwartale 2015 r. przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją oraz przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych Unipetrolu w wysokości 0,1 mld zł, wyniósł 2,1 mld zł. Zysk netto wyniósł w tym czasie 0,9 mld zł. Odpis aktywów Unipetrolu był związany właśnie z sierpniową awarią i pożarem w zakładach Chempark Zaluzi. (PAP)