Jak zaznaczyła Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, gdyby wszystkie inwestycje, na które zostały udzielone dotacje zostały zrealizowane, to w Krakowie pozostałoby ok. 8 tys. palenisk do usunięcia w latach 2018-2019.

Według zaprezentowanych danych w 2017 roku do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK wpłynęło 4095 wniosków o rozliczenie dotacji celowej. Liczba ta nie jest ostateczna – zaznaczyła przedstawicielka UMK – ponieważ nadal wpływają do urzędu pojedyncze wnioski, np. nadane na poczcie 10 października tego roku, w ostatnim dniu rozliczeń wniosków za 2017 r.

Olszowska-Dej poinformowała, że szacunkowo zlikwidowanych zostało około 6,2 tys. palenisk na paliwo stałe. „Rzeczywista ilość zlikwidowanych w tym roku palenisk będzie znana po zweryfikowaniu wszystkich wniosków rozliczeniowych i zamknięciu okresu rozliczeniowego” - zaznaczyła.

Wymiana ok. 1,3 tys. palenisk została przeniesiona do realizacji w 2018 r.

W tym roku krakowianie złożyli 1281 wniosków o udzielenie dotacji (stan na 23 października) w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Ci mieszkańcy otrzymają zwrot do 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przeprowadzonej inwestycji. W przyszłym roku dofinansowanie wyniesie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kraków prowadzi również Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Do końca października tego roku mieszkańcy złożyli 1451 wniosków o dotację. Dla porównania, w 2016 było ich 1083, w 2015 – 373, a w 2014 – 109.

Od 1 lipca obowiązuje w Krakowie tzw. przejściowa uchwała antysmogowa dla Krakowa. Przewiduje ona, podobnie jak dla całej Małopolski, że w piecach nie będzie można stosować paliw stałych niskiej jakości: miałów węglowych, kiepskiej jakości węgla, biomasy o wilgotności powyżej 20 proc., z których do atmosfery uwalnianych jest najwięcej toksycznych związków i pyłów.

Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie właściwa uchwała antysmogowa dla Krakowa, całkowicie zakazująca używania paliw stałych do ogrzewania domów.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Marek Michałowski