W ramach inwestycji powstanie prawie 800-metrowa droga, która będzie biegła m.in. przez dwie estakady o długości 203 metrów i most na rzece Parsęcie o długości 104 m.


Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, a także część ulicy Solnej oraz przejazd kolejowy.

Inwestycja ma być zrealizowana do 31 grudnia 2014 r. Unijne dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).

Wykonawca prac – jak powiedział we wtorek PAP rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński – ze względu na specyfikę zamawianych robót będzie wyłoniony w przetargu ograniczonym.

Do 5 listopada br. miasto ma przyjmować wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Potem zaprosi do udziału firmy, których oferty zyskają największą liczbę punktów.

Projekt jest częścią podzielonego na trzy etapy zadania pod nazwą „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu”, nazywanego potocznie małą obwodnicą miasta. To największa w ostatnich latach komunikacyjna inwestycja w mieście. Jej całkowity koszt szacowany jest na 250 mln zł.

Realizację projektu miasto rozpoczęło od drugiego etapu. W czerwcu br. po prawie dwóch latach prac oddano do użytku południowy odcinek trasy. Licząca 5,6 km droga kosztowała 67,1 mln zł, z czego 48,7 mln zł stanowiła unijna dotacja.

Trzeci, ponad 5,5-km fragment małej obwodnicy, wyprowadzający ruch z miasta ma budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja ma doprowadzić do poprawy dojazdu do portu, umożliwić dowożenie na jego teren ładunków ponadgabarytowych takich jak np. śmigła elektrowni wiatrowych oraz wyprowadzić ruch ciężarówek z centrum miasta. (PAP)

sibi/ amac/