Koleje Mazowieckie podjęły decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów ich pociągami na terenie Warszawy w czwartek w związku z prognozą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska co do pogorszenia się jakości powietrza w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Jak podał Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, bezpłatne w czwartek będą również środki komunikacji miejskiej. "Zachęcam do korzystania z miejskiej komunikacji, a nie z samochodów prywatnych. Pozostawienie ich na parkingach przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście" - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

"Z uwagi na to, że bezpłatne przejazdy odbywają się w obrębie Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD, tj. I i II strefy biletowej, refundacja ich kosztów leży w gestii Zarządu Transportu Miejskiego" - informuje Biuro Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich. (PAP)