By zaradzić niskiej cenie pozwoleń na emisję CO2 na unijnym rynku handlu emisjami (ETS), KE pod koniec lipca zaproponowała tzw. backloading, czyli opóźnienie sprzedaży części pozwoleń. Chodzi o zmniejszenie ich liczby na rynku w latach 2013-2015, by o tyle samo zwiększyć ją w kolejnych latach do 2020 r.

KE skierowała wówczas do konsultacji trzy opcje: zmniejszenie liczby pozwoleń w latach 2013-2015 o 1,2 mld sztuk, 900 mln lub 400 mln w stosunku do 3,5 mld pozwoleń obecnie; jedno pozwolenie oznacza zgodę na emisję jednej tony CO2. Konsultacje zakończyły się 16 października.
"14 listopada Komisja Europejska zaproponuje konkretną (jedną) liczbę pozwoleń na emisję CO2 (przeznaczonych do przesunięcia - PAP)" - powiedział Valero-Ladron.

By doszło do zmniejszenia liczby pozwoleń na rynku w latach 2013-2015, zgodnie z listopadową propozycją KE, wystarczy poparcie większości członków komitetu ds. zmian klimatycznych. Komitet ten składa się z ekspertów z krajów UE, a przewodniczy mu KE. Głosowanie odbędzie się najpewniej w grudniu.

Polska, która sprzeciwia się sztucznemu podnoszeniu cen pozwoleń na emisję CO2, może zostać wówczas przegłosowana. Jak wskazywały w czwartek unijne źródła, wydaje się, że nie uformuje się "blokująca mniejszość" w tej sprawie.

Jednocześnie 14 listopada KE przedstawi raport w sprawie strukturalnych środków naprawy unijnego rynku handlu emisjami CO2 (ETS). "Zostanie przedstawionych sześć, siedem opcji długoterminowych, strukturalnych środków" - powiedział rzecznik. Wśród tych opcji ma znaleźć się trwałe usunięcie z rynku określonej liczby pozwoleń na emisję oraz zwiększenie do 30 proc. unijnego celu redukcji CO2 do 2020 roku.

W połowie kwietnia natomiast może się odbyć głosowanie w Parlamencie Europejskim proponowanej przez KE zmiany w dyrektywie o ETS. KE chce uzyskać upoważnienie do "dostosowywania" harmonogramu aukcji, gdy uzna to za stosowne z punktu widzenia funkcjonowania ETS.

Ponadto w ogłoszonym we wtorek planie prac Komisji Europejskiej na 2013 r. znalazły się "całościowe ramy" dla niskowęglowej gospodarki do 2030 r. Źródło wskazało jednak, że nie będzie to raczej propozycja legislacyjna KE.

Z Luksemburga Julita Żylińska (PAP)