O tym, że firma Porr Polska złożyła odwołanie do KIO poinformował PAP w piątek prezes spółki samorządowej Warmia i Mazury, realizującej inwestycję Leszek Krawczyk.

Podkreślił, że koncern Porr Polska zakwestionował zdolności do wykonania tego kontraktu przez obydwie firmy, które zgłosiły się do przetargu, nie tylko zwycięzcy przetargu - firmie Skanska, ale i odrzuconej przez komisję konkursową - firmie Elektrobudowa.

"Planowane na przyszły tydzień podpisanie umowy na budowę terminalu z firmą Skanska nie odbędzie się. Czekamy teraz, aż Krajowa Izba Odwoławcza wezwie nas do nadesłania dokumentów, potem w ciągu 10 dni wyznaczony zostanie termin posiedzenia, na którym rozpatrzone będzie odwołanie"- podkreślił prezes.


Dodał, że odwołanie może opóźnić rozpoczęcie budowy terminalu w Szymanach o miesiąc. "Liczyliśmy się z tym, przewidywaliśmy to w harmonogramie prac" - dodał.

Składając oferty do przetargu, Porr Polska wyceniła budowę terminalu na 69 mln zł, zaproponowała zakończenie inwestycji do 13 maja 2015 r., dając przy tym 60-miesięczną gwarancję. Elektrobudowa wyceniła koszt budowy terminalu na 64,1 mln zł, chciała zakończyć inwestycję do 30 czerwca, zaproponowała udzielenie 120-miesięcznej gwarancji.

Natomiast wybrana w przetargu Skanska miała zbudować terminal za 60 mln zł do 30 września 2015 roku, udzielając 120-miesięcznej gwarancji.
Aby nie przepadła unijna dotacja na budowę, lotnisko regionalne w Szymanach musi zacząć działać w 2015 roku. Koszt budowy lotniska szacowany jest na 200 mln zł; unijne dofinansowanie ma wynieść do 76 proc.

Budynek terminalu ma nawiązywać architektonicznie do mazurskiego krajobrazu, ma zawierać motyw odlatujących żurawi, strefę zieleni i trzcin oraz małe lustra wody. Taki projekt autorstwa architekta z Olsztyna Tomasza Lelli ze Studia Form Architektonicznych wybrano z 65 nadesłanych koncepcji.
Koncepcja terminalu zakłada, że początkowo obsłuży on 300 tys. pasażerów rocznie, a po ewentualnej rozbudowie - 500 tys. Budynek będzie podzielony na kilka stref: przylotów, odlotów, VIP, ogólną, strefę dla personelu terminalu oraz zespół pomieszczeń technicznych.

Lotnisko w Szymanach powstanie w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Przed i w czasie II wojny światowej korzystało z niego lotnictwo niemieckie, a po jej zakończeniu polskie lotnictwo wojskowe. Od 1996 r. na mocy decyzji ministra obrony narodowej służyło potrzebom lotnictwa cywilnego. W latach 1998-2003 Port Lotniczy Szymany obsługiwał ruch samolotów pasażerskich, a liczba operacji lotniczych wahała się od 180 do 928 rocznie. Obecnie lotnisko nie prowadzi regularnych połączeń lotniczych. (PAP)