Sawicki powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej, że we wtorek spotkał się z przedstawicielami organizacji rolniczych, z którymi rozmawiał o ostatnich protestach rolników w województwie kujawsko-pomorskim (dotyczył pomocy państwa dla rolników, którym wymarzły uprawy) i woj. zachodniopomorskim (związany był ze sprzedażą rolnikom gruntów rolnych Skarbu Państwa).

"Wyrażamy zadowolenie z podpisanych uzgodnień. Trudno jeszcze mówić o porozumieniach, bo parę rzeczy jeszcze jest do realizacji, ale to, co cieszy, że udało się nawiązać rozmowę i współpracę, i rozwiązać protesty" - powiedział Sawicki.

Minister poinformował, że wydano już ponad 20 tys. decyzji dotyczących wypłat po 100 zł na ha dla gospodarstw, w których uprawy zniszczył mróz oraz 20,5 tys. decyzji o uruchomieniu kredytu preferencyjnego dla takich rolników (w sumie ok. 55 mln zł).

Sawicki dodał, że we wtorek kierownictwo resortu rolnictwa zdecydowało, że w uzasadnionych przypadkach będzie można złagodzić kryteria przyznania kredytu.

"Wydaje nam się, że w tej sytuacji dużo większa grupa rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu przymrozków, skorzysta z kredytu preferencyjnego" - powiedział Sawicki.

Minister mówił też o proteście w województwie zachodniopomorskim. "Powołaliśmy przy wszystkich oddziałach terenowych (Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - PAP) społeczne komisje i tam gdzie są uwagi ze strony rolników, że zdarzają się przypadki tzw. kupców podstawianych, kupców-słupów, jeżeli te komisje będą to zgłaszały, to każdorazowo taka sprawa będzie dogłębnie wyjaśniana" - zapewnił.

Podkreślił, że celem resortu jest jak najszybsze rozdysponowanie ziemi rolniczej między rolników na powiększenie gospodarstw.

"Z naszych interpretacji prawnych wynika, że dzierżawcy, którzy weszli w posiadanie ziemi w trybie przetargu i mają z tego tytułu prawo pierwokupu, będą mogli korzystać z zakupu w rozłożeniu na raty z oprocentowaniem takim jak w przypadku sprzedaży przetargowej" - wyjaśnił minister.

W ocenie ministra "w polskim rolnictwie nie ma zapaści, mimo tych przymrozków, mimo ogromnych opadów". "Wartość eksportu za pierwsze cztery miesiące przekracza 5 mld euro" - poinformował.

Zgodnie z tymi danymi dynamika w eksporcie produktów rolnych wyniosła 9 proc., podczas gdy w ubiegłym roku - 11 proc. (PAP)

mmu/ amac/