Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-październik 2016 r. oddano do użytku 127 tys.34 mieszkania, czyli o 9,2 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., kiedy to zanotowano wzrost o 1,2 proc.

W okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 174 063 mieszkań, tj. o 10,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 17,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 148 tys. 656, tj. o 4,3 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 10,5 proc.).

Największy udział (48,8 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy od stycznia do października br. oddali do użytku 61 tys.937 mieszkań, tj. o 3,9 proc. mniej niż przed rokiem (wobec wzrostu w ub. roku o 3,8 proc.). W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 82tys. 494 mieszkań, tj. o 10,7 proc.(wobec wzrostu przed rokiem o 13,6 proc. ). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 73 tys. 513 mieszkań, tj. o 5,1 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 3,9 proc.).

Deweloperzy w okresie dziesięciu miesięcy 2016 r. oddali do użytku 60 tys. 565 mieszkań (co stanowiło 47,7 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 26,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., kiedy notowano wzrost o 3,2 proc.

Dowiedz się więcej z książki
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 86 tys. 253 mieszkań, tj. o 8,1 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 23 proc.). Wzrosła też liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, do 70 tys. 992 mieszkań, tj. o 1,3 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 19,8 proc.).

Spółdzielnie mieszkaniowe od stycznia do października 2016 r. oddały do użytku 2042 mieszkania wobec 1381 mieszkań przed rokiem. Wzrosła też liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1344 wobec 1208 mieszkań przed rokiem i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 1902 wobec 997 mieszkań w roku poprzednim.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytku w ciągu dziesięciu miesięcy 2016 r. łącznie 2490 mieszkań wobec 2579 przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym - 1260 mieszkań (1181 przed rokiem), w społecznym czynszowym – 987 mieszkań (965 przed rokiem), a w zakładowym – 243 mieszkania (433 przed rokiem). W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia wzrosła – do 3972 wobec 1977 przed rokiem, natomiast liczba mieszkań których budowę rozpoczęto wzrosła – do 2249, wobec 1532 w roku poprzednim.

Największy wzrost gotowych do użytku mieszkań było w województwie zachodniopomorskim – o 36,7 proc, mazowieckim – o 25,7 proc. i lubuskim – o 19,6 proc.. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku wystąpił w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie pomorskim – o 9,8 proc., świętokrzyskim – o 6,1 proc. i kujawsko-pomorskim - o 4,8 proc. (PAP)