Oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w październiku. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich pięciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od marca br.

W przedsiębiorstwach z branży transport i gospodarka magazynowa klimat koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,5 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 10,3 proc. (w październiku odpowiednio 14,8 proc. i 9,8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są negatywnie po raz pierwszy od dwóch miesięcy, diagnozy sytuacji finansowej są nieco mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieznacznie wolniejszy niż w październiku wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami nie planują zmian w poziomie zatrudnienia. Oczekiwany jest nieznaczny spadek cen. (PAP)