Urząd Miasta w Gdańsku poinformował, że w ogłoszonym przetargu na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej złożonych zostało siedem ofert. Oferty firm i konsorcjów zostały w środę otwarte.

Oferenci zaproponowali zrealizowanie zadania za kwotę od 191,7 mln zł (konsorcjum spółek NDI z Sopotu oraz ich partnerów: Balzola Polska i Construcciones Promociones Balzola z Hiszpanii) do 282,6 mln zł (konsorcjum Mosty Łódź, TOR-KAR-SSON i WPRD Gravel).

O wyborze wykonawcy zadania w 60 proc. ma decydować cena, a w 40 proc. - przedłużenie minimalnego okresu gwarancji. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Poinformowano, że umowa na realizację zadania może być podpisana pod koniec lutego 2018 roku.

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej jest jednym z głównych zadań Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVa, którego realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu w Gdańsku podpisana została umowa na dofinansowanie w wysokości ponad 286 mln zł w ramach realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze maja być też przeznaczone m.in. na budowę linii tramwajowej w ul. Nowej Warszawskiej i zakup 15 tramwajów.

Nowa Bulońska Północna ma mieć 2,8 km długości i ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową. Realizacja przewiduje również budowę dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km wraz z przystankami: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema" i "Zabornia". Zamówienie obejmuje budowę węzła integracyjnego tramwajowo-autobusowego "Ujeścisko" wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz budowę węzła przesiadkowego tramwajowo-autobusowego "Zabornia".

W ramach inwestycji przewidziana jest również budowa lub przebudowa odcinków ulic, m.in. Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, łącznicy węzła z Armii Krajowej, Nowej Warszawskiej i Nowej Jabłoniowej. Mają powstać drogi, ścieżki rowerowe i ciągi piesze, zadaszone parkingi rowerowe na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko", obiekty mostowe nad potokiem Siedleckim oraz ekrany i osłony akustyczne.

Przetarg na realizację budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku wraz z linią tramwajową i infrastrukturą towarzyszącą jest dwuetapowy. W pierwszym etapie 16 firm złożyło wnioski o przystąpienie do udziału w postępowaniu przetargowym. Wymagane warunki spełniło 15 wykonawców, głównie firm polskich, ale też z Czech i Hiszpanii. Na początku listopada urząd miasta w Gdańsku poinformował, że Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaprosiła 15 firm do złożenia swoich ofert cenowych. Wpłynęło siedem ofert.(PAP)