W piątek w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie. Kierownik działającego w ramach OCRG Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIiE) w Opolu Iwona Święch-Olender powiedziała, że będzie to raport anonimowy. Dostęp do jego wyników będą mieć tylko te firmy, które do niego przystąpią i podadzą informacje niezbędne do jego stworzenia. „Dane z raportu nie będą udostępniane żadnym firmom, które do tego raportu nie przystąpią” – zastrzegła i dodała, że nie będą one też publikowane.

W raporcie mają się znaleźć informacje o zarobkach na Opolszczyźnie: na konkretnych stanowiskach i w zawodach. Uwzględnieni mają w nim zostać zarówno pracownicy produkcyjni, jak i administracyjni. Święch-Olender tłumaczyła, że opisane w nim stanowiska zostaną wcześniej odpowiednio „zmapowane”. To znaczy, że dane w raporcie mają uwzględniać przy podawaniu wysokości zarobków np. również to, czy pracownik na danym stanowisku ma długi czy krótki staż pracy albo czy pracuje w dużej czy mniejszej firmie. „Takie różnice mają być wyłapane, a całość ma być porównywalna i na tyle dobrze opracowana, by płace mogły być porównywane w odpowiednich warunkach” – zaznaczała.

Kierowniczka COIiE podkreśliła, że z inicjatywą stworzenia raportu wystąpiły same firmy. „Zapewne dlatego, że brakuje spójnego raportu, który dotyczyłby płac tylko i wyłącznie w naszym regionie. W raportach dużych firm, które takie dokumenty przygotowują, uwzględniane są duże ośrodki w Polsce: Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków. Opolszczyzny w nich nie ma” – tłumaczyła.

Święch-Olender dodała, że raport ma dać odpowiedź opolskim firmom, które do niego przystąpią, ile płacić pracownikom na danym stanowisku – jaka stawka jest na danym stanowisku na tyle mała, by nie generować dużych kosztów w przedsiębiorstwie, ale i na tyle atrakcyjna, by pracownik na danym stanowisku nie odszedł do konkurencji.

W piątkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku zainteresowanych powstaniem raportu przedsiębiorstw z Klubu 150. Swoje oferty zaprezentowało na tym spotkaniu pięć firm, które taki raport mogłyby opracować. Ustalono m.in., że minimalna grupa firm, która musi wziąć udział w badaniach dotyczących zarobków, to 10-12. „Ale naszą ambicją jest, by ta grupa była jak największa. Wtedy dane będą oparte na większej liczbie informacji, a przez to będą bardziej wiarygodne i miarodajne” – mówiła Święch-Olender.

Raport ma - pod auspicjami Klubu 150 – wykonać profesjonalna firma, ale zawarte w nim dane nie muszą dotyczyć tylko firm skupionych w Klubie. „Zapraszamy wszystkie firmy, które byłyby zainteresowane tym, by do takiego badania przystąpić” – mówił PAP w piątek dyrektor OCRG Roland Wrzeciono i dodał, że o inicjatywie stworzenia takiego raportu OCRG poinformuje np. samorządy gospodarcze, by te z kolei przekazały ją swoim członkom.

„Obawialiśmy się nieco tego, czy firmy będą chciały się podzielić informacjami o poziomie wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Po piątkowym spotkaniu widzimy jednak, że obawy te były raczej nieuzasadnione” – uznał Wrzeciono.

Założenia co do terminarza są takie, by do końca maja zebrać grupę zainteresowanych stworzeniem raportu firm. „Wszystkie, które chciałyby do tej inicjatywy przystąpić, zapraszamy do kontaktu z OCRG” – powiedziała PAP Święch-Olender zaznaczając, że uczestnicy piątkowego spotkania będą też do tego namawiać zaprzyjaźnione opolskie przedsiębiorstwa. Potem ma nastąpić proces mapowania stanowisk i zbierania danych. Zdaniem przedstawicieli OCRG sam raport może być gotowy jesienią, być może jeszcze we wrześniu.

Działający na Opolszczyźnie Klub 150 zrzesza ponad 200 firm z różnych branż, które mają duże znaczenie dla gospodarki województwa. Celem tej inicjatywy jest m.in. poprawa warunków funkcjonowania firm, zdiagnozowanie ich problemów czy tworzenie klastrów. (PAP)