Przedłużona zostanie umowa ramowa o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, umowa wykonawcza CAMP (Code Application and Maintenance Program), na mocy której NRC udostępnia swoje kody obliczeniowe oraz umowa wykonawcza o członkostwie PAA w Severe Accident Research Program, której strony zobowiązują się m.in. do wnoszenia wkładu finansowego i intelektualnego w rozwój kodów obliczeniowych.


Tematem spotkania było też szkolenie inspektorów PAA w USA na potrzeby polskiego programu jądrowego. Polacy będą mogli m.in. w praktyce uczestniczyć w kontrolach instalacji jądrowych i przeprowadzać inspekcje w elektrowniach jądrowych. Ostendorff zaproponował przyjęcie dodatkowych osób na szkolenia z zakresu przeprowadzania inspekcji podczas budowy elektrowni jądrowej.

"Taki rodzaj szkoleń jest dla nas szczególnie istotny, ponieważ nie mamy w Polsce przemysłu jądrowego, to jedyny sposób, aby zbierać praktyczne doświadczenia. Amerykańscy partnerzy będą nam niezwykle pomocni" – ocenił Włodarski. Podkreślił, że obszary szczególnego zainteresowania PAA to lokalizacja, inspekcje oraz ocena bezpieczeństwa obiektów jądrowych.
NRC przygotowuje dla Agencji program szkoleń z analizy bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

Ostendorff zapewnił, że przygotowania postępują zgodnie z planem i rozpoczęcie szkoleń będzie możliwe na początku 2015 r.

PAA jako niezależny dozór jądrowy będzie sprawować kontrolę nad wyborem miejsca i technologii, budową i eksploatacją polskich elektrowni jądrowych. Będzie wydawać zgody i licencje w kolejnych etapach całego procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z planami rządu, w 2017 r. powinna zapaść zasadnicza decyzja co do budowy elektrowni jądrowej. Właściwa budowa pierwszego bloku powinna ruszyć w 2020 r., a do końca 2024 r. miałby on zostać oddany do eksploatacji. Pierwsza elektrownia jądrowa ma mieć moc rzędu 3000 MW.(PAP)