Budowa DTŚ to największa inwestycja realizowana od lat przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostrady A4, arteria drogowa w aglomeracji katowickiej. Wytyczona możliwie w pobliżu centrów miast obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą autostradę A4, przeznaczoną dla ruchu tranzytowego.

Bezkolizyjna, trzypasmowa „średnicówka” zaczyna się w Katowicach, gdzie łączy się z głównymi drogami m.in. na Kraków i Warszawę. Trasa ta kończy się obecnie na granicy Zabrza i Gliwic. Pierwszy gliwicki odcinek G1, z węzłem z autostradą A1, wygodnie połączy DTŚ m.in. z autostradami na zachód i południe (na Wrocław i Ostrawę).

O planowanym terminie otwarcia pierwszego gliwickiego odcinka poinformował PAP w czwartek Marian Hacuś, prezes spółki DTŚ SA, która wraz z woj. śląskim współkoordynuje budowę tej części „średnicówki”. „Na dzisiaj jest plan na 5 listopada. Ostateczna decyzja zapadnie w poniedziałek” - zastrzegł Hacuś.

Planowaną datę otwarcia odcinka G1 potwierdził PAP marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła. „Piątego w południe” - uściślił Sekuła.

Zawarty w 2012 r. kontrakt na budowę liczącego 2,8 km odcinka G1 opiewał na blisko 245 mln zł. Koszt całej związanej z nim inwestycji sięgnął 303,7 mln zł. Na tej części trasy znalazło się m.in. pięć obiektów inżynierskich: wiadukty nad torami kolejowymi i ulicami oraz węzeł drogowy nad autostradą A1. Prace od lipca 2012 r. prowadziła firma Skanska.

Przy budowie odcinka G1 wielokrotnie zmieniano organizację ruchu na autostradzie A1 w Gliwicach. Przede wszystkim chodziło o budowę wiaduktu DTŚ ponad przebiegającą po nasypie autostradą (przed laty planowano, że „średnicówka” pobiegnie pod oddaną do ruchu w 2011 r. A1, jednak zwłoka w jej budowie wymusiła zmianę planów, podrażając przy tym koszt inwestycji).

Ostatnio wyłączone z ruchu były jezdnie zbiorcze autostrady A1 w obu kierunkach; ruch odbywał się jezdniami zasadniczymi. Wyłączenia te były związane już tylko z „podpinaniem” zjazdów i wjazdów na „średnicówkę” oraz malowaniem i instalacją oznakowania.

Drugi, budowany obecnie gliwicki odcinek Trasy, tzw. G2, ma 5,6 km długości i w większości charakter bezkolizyjnej ulicy miejskiej. Węższy niż pozostałe odcinki DTS (w większości po dwa pasy w każdym kierunku na jednej wspólnej jezdni) poprowadzi od ul. Kujawskiej, przez centrum miasta, gdzie powstaje m.in. 500-metrowy tunel, do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową. Łączny koszt jego realizacji to 954,6 mln zł. Odcinek ten powinien być gotowy do końca 2015 r.

W kolejnych latach ma powstać także wschodnia część DTŚ, której pierwsza z dwóch planowanych odnóg poprowadzi od Katowic do Jaworzna. Magistrat tego ostatniego miasta w sierpniu rozstrzygnął przetarg na projekt liczącego 14 km połączenia.(PAP)