40 mln zł kosztowała oddana do użytku instalacja do podawania biomasy w elektrowni Ostrołęka ( Mazowieckie) - poinformowała w piątek w komunikacie Grupa Energa, do której należy ostrołęcka elektrownia.

Inwestycja pozwoli grupie Energa zwiększyć produkcję zielonej energii i ograniczyć emisję dwutlenku węgla - poinformowała rzeczniczka grupy Beata Ostrowska.

 

Budowa tzw. pozamłynowej instalacji podawania biomasy trwała około dziesięciu miesięcy. Według Energi, jest to największa tego typu instalacja w Polsce. Jest wyposażona w nowoczesne systemy gaśnicze, działa w systemie zamkniętym z bezpośrednim podawaniem biomasy do kotła. "Instalacja pozwoli docelowo zwiększyć roczną produkcję energii odnawialnej do poziomu 600 GWh" - poinformowała Ostrowska.

 

"Inwestycja ta wpisuje się w strategię rozwoju grupy Energa, która postawiła na dywersyfikację źródeł wytwarzania energii oraz na rozwój technologii do produkcji czystej energii" – mówi cytowany w komunikacie prezes zarządu Energa SA Mirosław Bieliński.

 

Dzięki inwestycji ma być obniżona emisja dwutlenku węgla i produkowana większa ilość energii odnawialnej. "Obecnie elektrownia spala ok. 12 proc. biomasy w stosunku do węgla, jeszcze w tym roku udział ten wzrośnie do 20 proc., aby w cyklu 5-letnim osiągnąć poziom 30 proc." - poinformowała Ostrowska.

 

Elektrownia Ostrołęka B jest jedyną w północno-wschodnim regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - podkreśla grupa Energa. Elektrownia składa się z trzech bloków energetycznych o łącznej mocy 647 MW, co stanowi niemal 2 proc. mocy systemu elektroenergetycznego kraju. Rocznie produkuje 3 tys. 142 GWh.

 

Cała grupa Energa produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. 15 proc. prądu dostarczanego klientom grupy to tzw. zielona energia.

 

Zakończona właśnie inwestycja jest w Ostrołęce drugą instalacją do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W 2007 r. uruchomiono tam instalację współspalania węgla z biomasą, która zasila blok nr 2 - poinformowała Ostrowska.(PAP)